กองทัพเรือสร้างรพ.เต่าทะเลแห่งแรกในเอเชีย

กองทัพเรือสร้างรพ.เต่าทะเลแห่งแรกในเอเชีย

กองทัพเรือสร้างรพ.เต่าทะเลแห่งแรกในเอเชีย

รูปข่าว : กองทัพเรือสร้างรพ.เต่าทะเลแห่งแรกในเอเชีย

กองทัพเรือสร้างรพ.เต่าทะเลแห่งแรกในเอเชีย หลักการดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งแต่ยอดเขาถึงใต้ท้องทะเล ทำให้กองทัพเรือ จังหวัดชลบุรี ได้ผลักดันก่อสร้างโรงพยาบาลเต่าทะเลแห่งแรกในเอเชีย และแห่งที่ 2 ของโลก เพื่อดูแลรักษาและปกป้องชีวิตเต่าทะเล หลังมีสัญญาณจำนวนเต่าลงจากภาวะโลกร้อน พร้อมกันนี้ยังเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2556

เต่าทะเลขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างรักษาอาการเจ็บป่วยรุนแรงภายในศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ จังหวัดชลบุรี กำลังจะได้รับการดูแลที่ได้มาตรฐานมากขึ้น เมื่อกองทัพเรือร่วมกับทุกภาคส่วน ผลักดันสร้างโรงพยาบาลเต่าทะเลเป็นแห่งแรกในเอเชียและแห่งที่สองของโลก เพื่ออำนวยความสะดวกให้สัตวแพทย์ตรวจรักษาเต่าทะเล โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายเต่าเจ็บป่วย และเพื่ออนุรักษ์เต่าทะเลทั้งระบบ

ล่าสุดคืบหน้าไปกว่าร้อยละ 70 และอยู่ระหว่างระดมเงินบริจาค เพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มเติม คาดว่าจะสร้างเสร็จและเปิดเป็นทางการในวันที่ 13 สิงหาคมนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาถ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 81 พรรษาในปีนี้ พร้อมทั้งจะปล่อยเต่าทะเลที่ผ่านการรักษาอาการเจ็บป่วยและมีสภาพแข็งแรงกลับคืนสู่ท้องทะเลอีกครั้ง

ทรัพยากรเต่าทะเลของไทยเริ่มมีสัญญาณลดปริมาณลงจากปัญหาโลกร้อน การบาดเจ็บและเสียชีวิตระหว่างกลับมาวางไข่ที่เกาะในอ่าวไทยตามธรรมชาติของเต่าทะเล ที่จะกลับมาวางไข่ยังแหล่งกำเนิด ภารกิจอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยมีเยาวชนและนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเลชลบุรี มากถึงปีละ 400,000-500,000 คน กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจมากขึ้น เช่นเดียวกับเกาะต่างๆ ในอ่าวไทยภายใต้การดูแลของกองทัพเรือ อย่างเกาะแสมสารสัตหีบ ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ส่งต่อข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตแนะนำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ใกล้เมืองพัทยา และกรุงเทพฯ ที่สงบและปลอดภัยสูง

เกาะแสมสาร ยังเป็นหนึ่งใน 9 เกาะ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยมีกำลังพลหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ ทำงานร่วมกับนักวิจัยเพื่อศึกษาและรวบรวมพันธุ์พืชหายากทั้งฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน

การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลของกองทัพเรือ ยังเน้นภายใต้หลักการที่ต้องดูแลและอนุรักษ์ตั้งแต่ยอดเขาไปจนถึงใต้ท้องทะเล เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและคลอบคลุมทุกมิติ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับการอนุรักษ์


กลับขึ้นด้านบน