แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-สหรัฐฯ ในคอนเสิร์ต "Stanford Chamber Chorale และ Stanford Taiko "

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-สหรัฐฯ ในคอนเสิร์ต "Stanford Chamber Chorale และ Stanford Taiko "

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-สหรัฐฯ ในคอนเสิร์ต "Stanford Chamber Chorale และ Stanford Taiko "

รูปข่าว : แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-สหรัฐฯ ในคอนเสิร์ต "Stanford Chamber Chorale และ Stanford Taiko "

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-สหรัฐฯ ในคอนเสิร์ต ทั้งร้องประสานเสียงและการแสดงตีกลองไทโกะ คือความสามารถนอกตำราของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ต สหรัฐอเมริกา ที่มาเปิดการแสดงในประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และรายได้ส่วนหนึ่งสนับสนุนการศึกษาภาษาอังกฤษของเด็กไทย

ฝึกซ้อมไม่น้อยกว่าจะออกเสียงภาษาไทยให้ได้ชัดถ้อยชัดคำ จนทำให้สามารถถ่ายทอดบทเพลงพระราชนิพนธ์สายฝน ได้ไพเราะและไม่ผิดความหมาย เสียงร้องของคณะประสานเสียงสแตนฟอร์ด จากสหรัฐอเมริกา ที่ตั้งใจใช้บทเพลงสร้างความประทับใจให้ผู้ฟังในคอนเสิร์ต Stanford Chamber Chorale และ Stanford Taiko เพื่อฉลอง 180 ปี ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐ ที่จะนำรายได้ส่วนหนึ่งสนับสนุนโครงการครูภาษาอังกฤษเพื่อโรงเรียนไทย ของมูลนิธิโยนกและมูลนิธิอเมริกัน-ไทย เพราะเห็นความสำคัญของ

แปรแถวอวดลีลาการตีกลองไทโกะอันเร้าใจ ด้วยท่วงท่าที่คิดขึ้นใหม่และกลองที่นักศึกษาผลิตเอง นี่คือการแสดงของคณะกลองไทโกะแสตนฟอร์ด ที่จะบรรเลงบนเวทีเดียวกับนักร้องประสานเสียงและประยุกต์มาแสดงร่วมกันในครั้งนี้  คอนเสิร์ต Stanford Chamber Chorale และ Stanford Taiko เปิดแสดงในหลายพื้นที่ทั้ง กรุงเทพฯ ชลบุรี ลำปาง เชียงใหม่ และเชียงราย จนถึงวันที่ 30 มิ.ย.2556


กลับขึ้นด้านบน