ตรวจสอบปุ๋ยด้อยคุณภาพ จ.พัทลุง

ตรวจสอบปุ๋ยด้อยคุณภาพ จ.พัทลุง

ตรวจสอบปุ๋ยด้อยคุณภาพ จ.พัทลุง

รูปข่าว : ตรวจสอบปุ๋ยด้อยคุณภาพ จ.พัทลุง

ตรวจสอบปุ๋ยด้อยคุณภาพ จ.พัทลุง เกษตรกรสวนยางพารา อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง เรียกร้องให้ตรวจสอบโครงการจัดหาปุ๋ย ของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางแห่งประเทศไทย หลังพบนำปุ๋ยไม่ได้คุณภาพ แจกจ่ายเกษตรกรในภาคใต้ ขณะที่นักวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งตรวจสอบผลการวิเคราะห์ปุ๋ย ของกรมวิชาการเกษตร ระบุว่า ปุ๋ยโครงการนี้ ไม่ได้คุณภาพจริง

ปุ๋ยสูตร 20 - 8 - 20 ปริมาณกว่า 100 ตัน ที่กองอยู่ในโกดังสหกรณ์บ้านทุ่งแสงทอง ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ที่บริษัทผู้ผลิตปุ๋ยนำมาลงไว้ เมื่อ 2 เดือนก่อน ถูกตั้งข้อสังเกตจากเกษตรกรบ้านทุ่งแสงทอง ว่าอาจจะเป็นปุ๋ยจากจังหวัดใกล้เคียง และเป็นชุดเดียวกับที่กรมวิชาการเกษตรตรวจสอบก่อนหน้านี้ว่าเป็นปุ๋ยไม่ได้คุณภาพ เพราะการบรรจุหีบห่อไม่แตกต่างกัน

ความผิดปกติจากกระสอบปุ๋ย เกษตรกรจึงไม่เชื่อมั่นว่าปุ๋ยที่สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางหาให้เกษตรกรจะมีคุณภาพจริง จึงไม่กล้านำไปใช้

ปุ๋ยอินทรีย์กว่า 100 ตัน ที่มีกลุ่มบุคคลอ้างว่ามาจากสำนักงานกองทุนการทำสวนยาง หรือ สกย.อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง นำมาฝากไว้ในโกดังเดียวกันกับปุ๋ยเคมี เมื่อ 6 เดือนก่อน โดยอ้างไม่มีที่จัดเก็บ ทำให้เกษตรกรบ้านทุ่งแสงทอง ตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นปุ๋ยไม่มีคุณภาพเช่นกัน เมื่อติดต่อไปทาง สกย.อำเภอบางแก้ว ให้มารับคืนเพราะกลัวปุ๋ยสูญหาย แต่ สกย.บางแก้ว ปฎิเสธไม่ได้เป็นเจ้าของ

ปัญหาปุ๋ยไม่มีคุณภาพของ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางแห่งประเทศไทย ถูกนักวิชาการภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ศึกษาผลวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยของกรมวิชาการเกษตร ระบุว่า ปุ๋ยที่แจกจ่ายให้เกษตรกรครั้งนี้ เป็นปุ๋ยไม่ได้คุณภาพจริง

ปุ๋ยสูตร20-8-20 ที่ถูกว่าระบุไม่ได้คุณภาพ เป็นปุ๋ยในโครงการจัดหาปุ๋ยของ สกย.ที่ต้องการพัฒนาสวนยางพาราเกษตรกรให้มีคุณภาพ แต่กลับถูกร้องเรียนจากเกษตรกรว่าปุ๋ยที่จัดให้นั้นด้อยคุณภาพ จึงให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการนี้

 


กลับขึ้นด้านบน