เรียนรู้คุณค่าขยะ ผ่านโครงการ"ขยะแปลงร่าง สร้างสุข"

เรียนรู้คุณค่าขยะ ผ่านโครงการ"ขยะแปลงร่าง สร้างสุข"

เรียนรู้คุณค่าขยะ ผ่านโครงการ"ขยะแปลงร่าง สร้างสุข"

รูปข่าว : เรียนรู้คุณค่าขยะ ผ่านโครงการ"ขยะแปลงร่าง สร้างสุข"

เรียนรู้คุณค่าขยะ ผ่านโครงการ ขยะจำนวนมากในปัจจุบัน กว่าร้อยละ 90 สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ แต่พบว่ามีเพียงร้อยละ 10 เท่านั้น ที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์ ทำให้ขยะที่เหลืออีกจำนวนมากต้องเข้าสู่วิธีการกำจัด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และสภาพแวดล้อม ดังนั้นการปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักคุณค่าของการนำขยะเหลือใช้ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ จึงเป็นแนวทางสำคัญในการลดปริมาณขยะในอนาคต

ความบกพร่องทางร่ายกายที่เห็น ไม่ได้เป็นอุปสรรคสำคัญ สำหรับการเรียนรู้ประโยชน์จากสิ่งของเหลือใช้ ของนักเรียน ร.ร.ศรีสังวาลย์ จ.นนทบุรี กลุ่มนี้ แม้จะปราศจากแขน แต่เท้าทั้ง 2 ของนักเรียนคนนี้ สามารถหยิบจับ และแปลงสภาพให้แก้วน้ำพลาสติก และหลอดเหลือใช้ กลายเป็นกล่องใส่ของ เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม "ขยะแปลงร่าง สร้างสุข" ที่ สสส. จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนตระหนักถึงการนำสิ่งของเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดการเกิดขยะ  ซึ่งเปิดโอกาสทางความคิด โดยให้นักเรียนนำไปต่อยอดการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า นอกเหนือจากการปลูกฝังการอนุรักษ์ทรัพยากรทั่วๆ ไป อย่างการปิด น้ำ ไฟ ที่ไม่ใช้

ลังไม้เก่านำมาตอกตะปูเชื่อมติดกันแล้วสามารถแปรสภาพเป็นโซฟาราคาย่อมเยา หลอดไฟที่นำมาดัดแปลงเป็นแจกัน  ดอกไม้หลากสีสัน ที่ส่งกลิ่นหอมนาน ทำมาจากซองน้ำยาปรับผ้านุ่ม  เป็นเพียงสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้บางส่วนในบ้าน 108 ไอเดีย รวมถึงอีกหลายกิจกรรมที่นักเรียนได้ลงมือทำด้วยตัวเอง ช่วยปรับเปลี่ยนวิธีคิดของเยาวชน ให้พวกเขารู้จักการใช้ประโยชน์จากของเหลือใช้มากขึ้น

การลดขยะ สามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเอง เป็นจุดมุ่งหมายหลักที่นิทรรศการ "ขยะแปลงร่าง สร้างสุข" ต้องการสอดแทรกแนวคิดการรู้จักคุณค่าของขยะ ซึ่งผู้อำนวยการบริหารโครงการนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้สุขภาวะ สสส. สะท้อนว่า ขยะจำนวนมากในปัจจุบันกว่าร้อยละ 90 นำกลับมาใช้ใหม่ได้ แต่มีเพียงร้อยละ 10 เท่านั้นที่ถูกนำใช้ประโยชน์

ส่วนที่เหลือต้องหาวิธีกำจัด ไม่ว่าจะด้วยวิธีการเผา ฝังกลบ จะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม และสุขภาพ  การปลูกฝังให้เยาวชนมีความคิดริเริ่มต่อการจัดการขยะให้เกิดประโยชน์จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยลดขยะได้

นิทรรศการนี้จะจัดไปจนถึงเดือนกันยายน สถานศึกษาสามารถนำนักเรียนมาร่วมเรียนรู้ และสุดท้ายแล้วทุกกระบวนการของกิจกรรม จะถูกนำมาสรุปเป็นแนวคิดของแต่ละสถานศึกษา เพื่อนำกลับไปจัดทำหลักสูตร และใช้ปลูกฝังในรูปแบบการเรียนการสอนให้เกิดความยั่งยืน


กลับขึ้นด้านบน