สภาเกษตรกรแห่งชาติเตรียมทำแผนแม่บท ดูแลสินค้าเกษตรครบวงจร

สภาเกษตรกรแห่งชาติเตรียมทำแผนแม่บท ดูแลสินค้าเกษตรครบวงจร

สภาเกษตรกรแห่งชาติเตรียมทำแผนแม่บท ดูแลสินค้าเกษตรครบวงจร

รูปข่าว : สภาเกษตรกรแห่งชาติเตรียมทำแผนแม่บท ดูแลสินค้าเกษตรครบวงจร

สภาเกษตรกรแห่งชาติเตรียมทำแผนแม่บท ดูแลสินค้าเกษตรครบวงจร สภาเกษตรกรแห่งชาติ เร่งจัดทำแผนแม่บทเพื่อดูแลสินค้าเกษตรแบบครบวงจรให้นายกรัฐมนตรีพิจารณา หลังที่ผ่านมาการออกนโยบายต่างๆไม่เคยสอบถามความเห็นจากเกษตรกร ทำให้แก้ปัญหาไม่ถูกจุด ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2557 ขณะที่เกษตรกรต้องการให้มีตัวแทนร่วมตรวจสอบการทำงานจากนโบายของรัฐเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น

หลังใช้ระยะเวลาการกว่า 4 ปี สภาเกษตรกรแห่งชาติชุดแรกจึงเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ซึ่งมีตัวแทนเกษตรกรอย่างแท้จริงเข้ามามีส่วนร่วม เป็นกระบอกเสียงในการทำงานร่วมกับรัฐบาลเนื่องจากที่ผ่านมาการกำหนดนโยบายด้านการเกษตรไม่เคยผ่านความเห็นจากเกษตรกรทำให้แก้ปัญหาไม่ตรงจุด

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ระบุว่า สิ่งแรกที่จะต้องเร่งคือการจัดทำแผ่นแม่บทที่จะดูแลเกษตรกรได้ครบวงจร ทั้งการสร้างตลาด  วางแผนการผลิต และแก้ปัญหาด้านราคา คาดว่าจะจัดทำได้แล้วเสร็จภายในปี 2557

ประธานสภาเกษตรกรฯ กล่าวต่อว่า หลังจากนี้รัฐบาลและสภาเกษตรกรฯจะต้องทำงานร่วมกัน ซึ่งเชื่อว่าหากเกษตรกรร่วมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวจะมีอำนาจต่อรองกับรัฐบาลได้ โดยในวันที่ 11 ก.ค.2556 จะหารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีถึงแนวทางดูแลราคาสินค้าเกษตรในเบื้องต้น

ที่ผ่านมาสภาเกษตรกรฯเข้ามามีส่วนร่วมกับนโยบายของรัฐบาลในโครงการรับจำนำข้าว ซึ่งจะมีตัวแทน ร่วมดูแลการตรวจรับข้าวจากโรงสี แต่เกษตกรในพื้นที่ยังเห็นว่าไม่มีบทบาทและอำนาจต่อรองมากนัก

สิ่งที่เกษตรกรยังต่อการหลังจากนี้ คือ อำนาจของสภาเกษตรกรฯที่จะเข้ามาดูแลปัญหา โดยเฉพาะการตรวจสอบปัญหาทุจริตจากนโยบายของรัฐ ที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดและต้องการให้มีตัวแทนเกษตรกรเข้าไปมีส่วนร่วมกำหนดนโยบายเพื่อให้แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและยั่งยืน

 


กลับขึ้นด้านบน