ภาคประชาชนจ.นครปฐม ค้านเส้นทางผันน้ำ

ภาคประชาชนจ.นครปฐม ค้านเส้นทางผันน้ำ

ภาคประชาชนจ.นครปฐม ค้านเส้นทางผันน้ำ

รูปข่าว : ภาคประชาชนจ.นครปฐม ค้านเส้นทางผันน้ำ

ภาคประชาชนจ.นครปฐม ค้านเส้นทางผันน้ำ ภาคประชาชนสภาลุ่มน้ำท่าจีน จังหวัดนครปฐม เปิดเผยเส้นทางการสร้างทางผันน้ำโครงการบริหารจัดการน้ำในสัญญา A5 ใช้พื้นที่ 40,000ไร่ และจะกระทบกับประชาชนกว่า 50,000 ครัวเรือน ขณะเดียวกันภาคประชาชนเร่งร่างพระราชบัญญัติน้ำภาคประชาชนให้แล้วเสร็จก่อนเดือนก.ย.2556 เพื่อให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำอย่างแท้จริง

ประธานสภาลุ่มน้ำท่าจีน เปิดเผยเส้นทางการสร้างทางผันน้ำ ระยะทางกว่า 200 กิโลเมตร งบประมาณ 15,000 ล้านบาท ในสัญญา A5 ครอบคุลมพื้นที่ จังหวัดกำแพงเพชร ชัยนาท สุพรรณบุรี ราชบุรี และอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 40,000 ไร่ คาดว่าจะกระทบกับประชาชนที่ต้องถูกเวนคืนที่ดินกว่า 50,000 ครัวเรือน แม้คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย หรือ กบอ. จะชะลอการเซ็นสัญญากับบริษัทเอกชน ออกไป 3 เดือน ภาคประชาชนยืนยันว่า จะเดินหน้าคัดค้านโครงการนี้ต่อไป เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

ภาคประชาชนกำลังเร่งร่างพระราชบัญญัติน้ำภาคประชาชนให้แล้วเสร็จก่อนปลายเดือนก.ย.2556 เพื่อให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ เช่น การใช้น้ำเพื่อวัฒนธรรม การใช้น้ำกับธรรมชาติ และการใช้น้ำกับการแก้ไขปัญหา เพื่อป้องกันปัญหาการขาดมีส่วนร่วมที่ปัญหานี้กำลังเกิดขึ้นกับโครงการบริหารจัดการน้ำ 300,000 กว่าล้านบาทในขณะนี้

 


กลับขึ้นด้านบน