หลายหน่วยงานเร่งรณรงค์ ป้องกันไข้เลือดออก จ.เชียงใหม่

หลายหน่วยงานเร่งรณรงค์ ป้องกันไข้เลือดออก จ.เชียงใหม่

หลายหน่วยงานเร่งรณรงค์ ป้องกันไข้เลือดออก จ.เชียงใหม่

รูปข่าว : หลายหน่วยงานเร่งรณรงค์ ป้องกันไข้เลือดออก จ.เชียงใหม่

หลายหน่วยงานเร่งรณรงค์ ป้องกันไข้เลือดออก จ.เชียงใหม่ หลายหน่วยงานเร่งรณรงค์ และ ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือชาวอำเภอแม่อาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก หลังพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสูงเป็นลำดับที่ 1 ของจังหวัดเชียงใหม่

เด็กนักเรียน และชาวบ้าน ในอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ที่กำลังระบาดอย่างหนัก ทั่วทั้งจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ป่วยกระจายทั้ง 25 อำเภอ มากกว่า 2,000 คน เสียชีวิตแล้ว 3 คน โดยอำเภอแม่อาย เป็นพื้นที่มีผู้ป่วยสูงสุด 475 คน เนื่องจากอยู่ติดชายแดนพม่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นแรงงานชาวพม่า

นายคมกริช ตรีธัญญพงศ์ นายอำเภอแม่อาย ระบุว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปีนี้ (56) มีการระบาดเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นที่ประชาชนทุกคนจะต้องมีความรู้ ความตระหนัก และ มีส่วนร่วมในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ซึ่งทำได้หลายวิธี เช่น ดูแลสภาพแวดล้อมให้สะอาด กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ใช้ปลาปล่อยในอ่างน้ำใช้ และ การใช้สารเคมี


กลับขึ้นด้านบน