“สุดารัตน์”ย้ำยกเลิกซื้อคอมพ์ทำถูกต้องเหตุสเปคเครื่องต่ำกว่ามาตรฐาน

“สุดารัตน์”ย้ำยกเลิกซื้อคอมพ์ทำถูกต้องเหตุสเปคเครื่องต่ำกว่ามาตรฐาน

“สุดารัตน์”ย้ำยกเลิกซื้อคอมพ์ทำถูกต้องเหตุสเปคเครื่องต่ำกว่ามาตรฐาน

รูปข่าว : “สุดารัตน์”ย้ำยกเลิกซื้อคอมพ์ทำถูกต้องเหตุสเปคเครื่องต่ำกว่ามาตรฐาน

“สุดารัตน์”ย้ำยกเลิกซื้อคอมพ์ทำถูกต้องเหตุสเปคเครื่องต่ำกว่ามาตรฐาน คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ นำเอกสารแถลงยืนยันการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการโดยถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมร้องขอความเป็นธรรม จาก ป.ป.ช.ตัดสินบนพื้นฐานว่าการยกเลิกซื้อคอมพิวเตอร์ต่ำกว่ามาตรฐานเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

หลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)เลื่อนการพิจารณาคดีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างโครงการคอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุข ไปเป็นวันที่ 25 มิถุนายนนี้

 
คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำเอกสารการยกเลิกการประกวดราคาซื้อและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ มูลค่าเกือบ 900 ล้านบาท และหนังสือคำสั่งศาลปกครองที่ตัดสินว่าการยกเลิการรจัดซื้อ ดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมาย
 
พร้อมแถลงยืนยันการยกเลิกการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ในโครงการนี้ชอบด้วยกฎหมาย ยืนยันถึงการทำหน้าที่ในขณะนั้น ว่า ไม่มีการใช้อำนาจสั่งการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการของคณะทำงาน และย้ำว่าการยกเลิกการประกวดราคา เนื่องจากบริษัทเสนอสินค้าต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานตามราคา "ทีโออาร์" ที่กำหนด
 
คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวด้วยว่า หาก ป.ป.ช.พิจารณาว่ากระบวนการดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จะถือว่าเป็นการสร้างบรรทัดฐานใหม่ต่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบราชการ ซึ่งการได้ของคุณภาพต่ำกว่าราคา "ทีโออาร์" ถือเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่ผิดแก่สังคม จึงขอความเป็นธรรมให้การพิจารณาควรคำนึงถึงข้อกฎหมาย และผลประโยชน์ทางราชการเป็นหลัก 


กลับขึ้นด้านบน