รัฐบาลยัน "ลดจำนำข้าว" ช่วยประหยัดงบฯ 34,000 ล้านบาท-ปิดช่องทุจริต

รัฐบาลยัน "ลดจำนำข้าว" ช่วยประหยัดงบฯ 34,000 ล้านบาท-ปิดช่องทุจริต

รัฐบาลยัน "ลดจำนำข้าว" ช่วยประหยัดงบฯ 34,000 ล้านบาท-ปิดช่องทุจริต

รูปข่าว : รัฐบาลยัน "ลดจำนำข้าว" ช่วยประหยัดงบฯ 34,000 ล้านบาท-ปิดช่องทุจริต

รัฐบาลยัน รัฐบาลยืนยันการปรับลดราคารับจำนำช่วยประหยัดงบประมาณ 34,000 ล้านบาท และลดแรงจูงใจให้ทุจริตจากส่วนต่างราคาตลาดที่น้อยลง ขณะที่ชาวนาระบุโครงการรับจำนำเกิดการทุจริตหลายขั้นตอนที่ต้องเร่งแก้ไข

ในงานเสวนาลดราคารับจำนำข้าว ลดขาดทุน ป้องกันทุจริตได้จริงหรือ ซึ่งมีตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจง น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า การปรับลดราคารับจำนำข้าว ช่วยประหยัดงบประมาณ 34,000 ล้านบาท และลดแรงจูงใจในการทุจริต เพราะราคาส่วนต่างจากราคาตลาดน้อยลง แต่หากพบการทุจริตก็จะดำเนินการทางกฎหมายทันที

 
นายรังสรรค์ กาสูลง ผู้แทนชาวนา กล่าวว่า การทุจริตโครงการรับจำนำ เกิดขึ้นหลายขั้นตอน ทั้งการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ที่ตัวเลขปริมาณที่นา สูงกว่าความเป็นจริง, โรงสีที่เข้าโครงการ รับข้าวเปลือกจากชาวนา แล้วไม่แปรสภาพข้าว แต่ซื้อข้าวสารนอกโครงการมาส่ง, รวมทั้งการที่รัฐบาลไม่ชี้แจงการระบายข้าวและสต๊อกจริงทำให้เห็นถึงความไม่โปร่งใส
 
ทั้งนี้ ผลสำรวจประชาชนใน 17 จังหวัด จำนวน 1,432 คนของสำนักวิจัยเอแบคโพล พบว่าประชาชน ร้อยละ 81 เชื่อว่า มีการทุจริตคอร์รัปชันในโครงการรับจำนำข้าว โดยร้อยละ 63 ระบุว่า รู้สึกผิดหวังต่อรัฐบาลที่ไม่สามารถทำตามสัญญาที่ได้หาเสียงไว้ ซึ่งส่วนใหญ่เชื่อว่ากรณีนี้จะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาล


กลับขึ้นด้านบน