เปิดผลกระทบขึ้นราคาแก๊สหุงต้ม ไฟเขียวขึ้นราคาอาหาร

เปิดผลกระทบขึ้นราคาแก๊สหุงต้ม ไฟเขียวขึ้นราคาอาหาร

เปิดผลกระทบขึ้นราคาแก๊สหุงต้ม ไฟเขียวขึ้นราคาอาหาร

รูปข่าว : เปิดผลกระทบขึ้นราคาแก๊สหุงต้ม ไฟเขียวขึ้นราคาอาหาร

เปิดผลกระทบขึ้นราคาแก๊สหุงต้ม ไฟเขียวขึ้นราคาอาหาร กระทรวงพลังงานเตรียมปรับขึ้นราคาแก๊สหุงต้มอีกเดือนละ 50 สตางค์ในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการร้านอาหาร ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องปรับขึ้่นราคาอาหารตามไปด้วย ขณะที่สมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร เรียกร้องให้กระทรวงพลังงาน ทบทวนนโยบายดังกล่าว และให้เปิดเผยข้อมูลที่แท้จริงเกี่ยวกับราคาแก๊สแอลพีจี เพื่อสร้างความเข้าใจ และเป็นธรรมให้กับการใช้แก๊สแอลพีจีของประชาชน

แต่ละสัปดาห์นายเจิงกุน แซ่ตั้ง พ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยว ย่านตลาดพรานนก ต้องใช้แก๊สหุงต้มในภาคครัวเรือน ขนาด 15 กิโลกรัม เพื่อนำมาประกอบอาหารประมาณ 3 ถัง และสำรองไว้อีก 1 ถัง หากหมดกระทันหัน ซึ่งราคาปัจจุบันต่อถังอยู่ที่ 290 บาท รวมแล้วมีค่าใช้จ่าย 1,160บาท และหากรัฐบาล ปรับขึ้นราคาแก๊สหุงต้ม อีกเดือนละ 50 สตางค์ ในเดือนกรกฎาคมนี้จริง ก็จะทำให้ต้นทุนสูงขึ้น ซึ่งพ่อค้าร้านก๋วยเตี๋ยว ยอมรับว่า จำเป็นต้องปรับขึ้นราคาอีกชามละ 5 บาท ตามราคาเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น

 
ขณะที่ผู้แทนจำหน่ายร้านค้าแก๊สหุงต้มในครัวเรือน เห็นว่า การปรับขึ้นราคาแก๊สหุงต้ม ไม่ส่งผลกระทบมากนัก เนื่องจากแทบทุกบ้าน จำเป็นต้องใช้แก๊สหุงต้ม แต่อาจส่งผลให้ยอดขายตกลงบ้าง เพราะปัจจุบันค่าครองชีพสูงขึ้น ทำให้ผู้บริโภคเลือกลดค่าใช้จ่ายลง

    

 
นโยบายการปรับขึ้นราคาแก๊สหุงต้มในครัวเรือนของรัฐบาลเดือนละ 50 สตางค์ เป็นประเด็นที่นางสาวรสนา โตสิตระกูล สมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร มองว่า ขัดต่อการแถลงนโยบายที่รัฐบาลเคยให้ไว้กับประชาชน และจากการพูดคุยกับเครือข่ายผู้บริโภค เสียงส่วนใหญ่ ต้องการให้กระทรวงพลังงาน เปิดเผยข้อมูลที่แท้จริงเรื่องราคาก๊าซแอลพีจี
 
นางสาวรสนา โตสิตระกูล สมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานครยังเห็นว่า ปริมาณการใช้ก๊าซแอลพีจี ครึ่งหนึ่งเกิดจากภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซึ่งในช่วงหลายปีมีการขยายตัวอย่างมาก ซึ่งเป็นสาเหตุให้ต้องนำเข้าก๊าซจากต่างประเทศ หากขึ้นราคาก๊าซ อาจสร้างความไม่เป็นธรรมให้กับประชาชนภาคครัวเรือน
 
ล่าสุดกระทรวงพลังงาน เตรียมปรับราคาแก๊สหุงต้มภาคครัวเรือนในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ โดยให้เหตุผลว่า การศึกษาแนวทางการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งจะอุดหนุนราคาแก๊สหุงต้มให้กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าต่ำกว่า 90 หน่วยต่อเดือน และกลุ่มร้านค้ารายย่อย หาบเร่ และแผงลอย โดยจะอุดหนุนต่อเนื่องถึงสิ้นปี 2556 ในราคาเดิมที่กิโลกรัมละ 18.13 บาท จากแผนการปรับขึ้นราคาก๊าซเดือนละ 50 สตางค์ต่อกิโลกรัม โดยมีเป้าหมายราคาปรับขึ้นที่ 24.82 บาทต่อกิโลกรัม


กลับขึ้นด้านบน