มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคสุ่มตรวจ "ข้าวถุง" หลังถูกสังคมออนไลน์ตั้งข้อสงสัย "ไม่ได้มาตรฐาน"

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคสุ่มตรวจ "ข้าวถุง" หลังถูกสังคมออนไลน์ตั้งข้อสงสัย "ไม่ได้มาตรฐาน"

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคสุ่มตรวจ "ข้าวถุง" หลังถูกสังคมออนไลน์ตั้งข้อสงสัย "ไม่ได้มาตรฐาน"

รูปข่าว : มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคสุ่มตรวจ "ข้าวถุง" หลังถูกสังคมออนไลน์ตั้งข้อสงสัย "ไม่ได้มาตรฐาน"

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคสุ่มตรวจ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค สุ่มส่งตัวอย่างข้าวสารถุงที่ซื้อมาจากห้างสรรพสินค้าไปตรวจสอบว่าได้มาตรฐานหรือไม่ หลังสื่อสังคมออนไลน์โพสต์ข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณภาพข้าวที่จำหน่ายในท้องตลาดอาจไม่มีคุณภาพ ขณะที่กระทรวงเกษตรฯ ยืนยันว่า องค์การอาหารและยา จะต้องเป็นผู้รับรองมาตรฐาน หลังสื่อสังคมออนไลน์ และเว็บไซต์สำนักข่าวต่างๆ ได้โพสต์ หรือรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับ คุณภาพข้าว ที่จำหน่ายในท้องตลาดอาจไม่มีคุณภาพ หรือไม่ได้มาตรฐาน

นายนิวัฒน์ สุธีมีชัยกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงว่า การดูแลคุณภาพข้าวที่วางขายในท้องตลาด ทางกรมการข้าว จะเป็นผู้รับรองเฉพาะที่ส่งขายต่างประเทศ ส่วนภายในประเทศ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย.จะรับผิดชอบ

 
ส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับสารเคมี 2 ชนิด คือ "เมทิลโบรไมด์" และ "อลูมิเนียมฟอสไฟด์" ที่นำไปใช้รมควัน เพื่อรักษาคุณภาพข้าวที่เก็บค้างในโกดัง เป็นเวลานาน และถูกนำไปบรรจุถุงขายในท้องตลาดนั้น ยืนยันว่า จะไม่ส่งผลทำให้เกิดสารตกค้าง หรือ เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค
 
นายยงยุทธ พฤกษ์มหาดำรง ผู้ประกอบกิจการจำหน่ายข้าวสารถุง รายใหญ่ ระบุว่า ปัจจุบัน ข้าวในท้องตลาดกว่าร้อยละ 90 ไม่มีกฎหมาย "อย." รับรองมาตรฐาน เพราะกฎหมายไม่ได้บังคับผู้จำหน่าย แต่อนาคต หากต้องมี "อย." รับรอง ก็จะช่วยสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค ส่วนการใช้ยารมควันข้าว และตรวจสอบคุณภาพข้าว แต่ละบริษัทจะควบคุม และบริหารจัดการกันเอง
 
ขณะที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคสุ่มนำข้าวสารบรรจุถุง 35 ยี่ห้อ ที่วางขายในห้างสรรพสินค้าที่กรุงเทพมหานครเพื่อส่งตรวจสอบ ที่ห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพข้าว หรือ แล็บส์ หน่วยงานรัฐแห่งหนึ่ง เพื่อคลายความสงสัยของสังคม ว่า มีสารตกค้างหรือไม่ ซึ่งจะทราบผลภายในปลายสัปดาห์นี้
 


กลับขึ้นด้านบน