ยูเนสโกขึ้นทะเบียนมรดกโลกแห่งใหม่

ยูเนสโกขึ้นทะเบียนมรดกโลกแห่งใหม่

ยูเนสโกขึ้นทะเบียนมรดกโลกแห่งใหม่

รูปข่าว : ยูเนสโกขึ้นทะเบียนมรดกโลกแห่งใหม่

ยูเนสโกขึ้นทะเบียนมรดกโลกแห่งใหม่ ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วมีการประชุมของคณะกรรมการมรดกโลกของยูเนสโกครั้งที่ 37 ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา มีการรับรองมรดกโลกแห่งใหม่ ได้แก่

   
เริ่มต้นด้วยทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขาซินเจียง เทียนซาน ในเขตปกครองตนเองอุยกูร์ซินเจียง มีพื้นที่ประมาณ 3,800,000 ไร่ เป็นผืนป่าธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีภูมิศาสตร์ที่หลากหลาย ทั้งภูเขา,แม่น้ำ,ทะเลสาบ และทะเลทราย เป็นถิ่นที่อยู่ของเสือดาวหิมะหรือ"สโนว์ ลีโอพาร์ด" ซึ่งปัจจุบันทั่วโลกมีประมาณ 2,500 ตัว โดยร้อยละ 66 อยู่ที่นี่

   
ต่อมาคือโบราณสถาน ในเมืองแกซองของเกาหลีเหนือ ที่เพิ่งได้รับการขึ้นบัญชีเมื่อวานนี้ (23 มิ.ย.2556) โดยโบราณสถานดังกล่าวประกอบไปด้วยสุสานของราชวงศ์"โครยอ" กำแพงป้อมปราการ โรงเรียนเก่าแก่อายุกว่าพันปี และอนุสรณ์สถานอื่นๆรวม 12 แห่ง เมืองแกซองในอดีตเป็นราชธานีของราชวงศ์"โครยอ" ที่เรืองอำนาจในช่วงปีพุทธศักราช 1461- 1935 เหตุผลที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก เนื่องจากเป็นสถานที่ที่รวบรวมคุณค่าด้านการปกครอง,วัฒนธรรม,ปรัชญาและจิตวิญญาณของอาณาจักรโครยอเข้าไว้ด้วยกัน และเมืองโบราณแห่งนี้ถือเป็นมรดกโลกแห่งที่ 2 ของเกาหลีเหนือ โดยมรดกโลกแห่งแรกคือสุสานโคกูร์ยอ

   
และภูเขาไฟฟูจิของญี่ปุ่นที่องค์การยูเนสโกขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม แทนที่จะเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ เนื่องจากภูเขาไฟแห่งนี้เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างศิลปะหลากหลายแขนง และเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรทางศาสนาที่เชื่อมโยงลัทธิชินโตเข้ากับศาสนาพุทธ รวมทั้งเป็นการรวมผู้คนเข้ากับวัฒนธรรม ภูเขาไฟฟูจิหรือที่ชาวญี่ปุ่นเรียกว่า"ฟูจิซัง" มีความสูง 3,776 เมตร ซึ่งสูงที่สุดของญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ ตั้งอยู่บนพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างจังหวัดชิซูโอกะกับยามานาชิ ซึ่ง 2 จังหวัดนี้ร่วมกันเสนอชื่อภูเขาไฟฟูจิเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการมรดกโลกตั้งแต่ปี 2550


กลับขึ้นด้านบน