การคัดเลือกคณะกรรมการ ป.ป.จ. ยังติดปัญหาคุณสมบัติไม่ครบ

การคัดเลือกคณะกรรมการ ป.ป.จ. ยังติดปัญหาคุณสมบัติไม่ครบ

การคัดเลือกคณะกรรมการ ป.ป.จ. ยังติดปัญหาคุณสมบัติไม่ครบ

รูปข่าว : การคัดเลือกคณะกรรมการ ป.ป.จ. ยังติดปัญหาคุณสมบัติไม่ครบ

การคัดเลือกคณะกรรมการ ป.ป.จ. ยังติดปัญหาคุณสมบัติไม่ครบ การรับสมัครคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด (ป.ป.จ.) วันแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่อนข้างคึกคัก มีประชาชนจากหลายสาขาอาชีพ เดินทางมาสมัครอย่างต่อเนื่อง แต่ยังติดขัดเรื่องคุณสมบัติไม่ครบ

ประชาชนจากหลายสาขาอาชีพในจังหวัดอุบลราชธานี ทยอยเดินทางเข้ามายื่นเอกสารสมัครเข้าเป็นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด (ป.ป.จ.) ที่เปิดรับสมัครเป็นวันแรก และขอรับใบสมัครจากเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ป.ป.จ. เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการระดับจังหวัด ที่ผ่านการสรรหาจำนวน 10 คน ก่อนจะส่งไปให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามแห่งชาติคัดเลือกให้เหลือเพียง 5 คน มาทำหน้าที่เป็นเวลา 4 ปี

ส่วนที่จังหวัดอุดรธานี มีผู้มายื่อเอกสารสมัครแล้วจำนวน 5 คน แต่สามารถสมัครได้เพียง 2 คน และที่จังหวัดนครราชสีมา มีผู้มายื่นเอกสารสมัคร 7 คนแต่สามารถสมัครได้ 3 คน เนื่องจากส่วนใหญ่ยังติดปัญหาเรื่องเอกสารไม่ครบ เพราะเป็นครั้งแรกในการเปิดรับสมัคร ทำให้บางคนยังสับสนขั้นตอนและเอกสารที่จะต้องนำมาแสดงคุณสมบัติ

ผู้สมัครบางส่วนบอกว่า สาเหตุที่มาสมัครต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการเข้ามาทำหน้าที่ตรวจสอบการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้มีการบริหารงานที่โปร่งใส


กลับขึ้นด้านบน