"นายกฯ"มอบนโยบายให้ทุกกระทรวงร่วมบูรณาการทำงาน พร้อมรับฟังความเห็นปชช.

"นายกฯ"มอบนโยบายให้ทุกกระทรวงร่วมบูรณาการทำงาน พร้อมรับฟังความเห็นปชช.

"นายกฯ"มอบนโยบายให้ทุกกระทรวงร่วมบูรณาการทำงาน พร้อมรับฟังความเห็นปชช.

รูปข่าว : "นายกฯ"มอบนโยบายให้ทุกกระทรวงร่วมบูรณาการทำงาน พร้อมรับฟังความเห็นปชช.

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวง โดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้บูรณาการการทำงานของแต่ละกระทรวง พร้อมรับฟังความเห็นประชาชน

ร.ท.หญิงสุณิสา เลิศภควัต รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 5/2556 ที่มี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่า นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงเรื่องการเตรียมลงพื้นที่ตรวจราชการที่ จ.มุกดาหาร และ จ.ยโสธร โดยสั่งการให้ปลัดกระทรวงทุกกระทรวงร่วมลงพื้นที่ครั้งนี้ด้วย เพื่อเข้าร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัด และนำยุทธศาสตร์ประเทศทั้ง 8 ด้าน ไปร่วมหารือเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งถือเป็นการนำไปสู่การปฏบัติอย่างแท้จริง ส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ที่จ.พระนครศรีอยุธยา รวมถึงการลงพื้นที่ต่างจังหวัดในครั้งต่อไป นายกรัฐมนตรีอยากเห็นการบูรณาการและการจัดแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงบูรณาการการทำงาน และการปรับปรุงการทำงานของแต่ละส่วนงานในแต่ละกระทรวง พร้อมรับฟังเสียงสะท้อนของเจ้าหน้าที่และประชาชนด้วย ขณะที่ในส่วนงานรับผิดชอบของกรมประชาสัมพันธ์ และอ.ส.ม.ท. นายกรัฐมนตรีอยากเห็นแผนและทิศทางการทำงานในการพัฒนาองค์กรจากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล พร้อมขอให้แผนการสื่อสารเป็นประโยชน์คุ้มค่าต่อประชาชน อย่าเน้นการประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาลเพียงอย่างเดียว

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังกล่าวในที่ประชุมถึงเรื่องการปรับลดราคารับจำนำข้าวเปลือกว่า เป็นการรักษาสมดุลในเรื่องของวินัยการเงินการคลัง การดูแลความเป็นอยู่ของชาวนา การพัฒนาพันธุ์ข้าว และการแข่งขันในตลาดโลก รวมถึงอยากเห็นความโปร่งใส และการป้องกันทุจริตในโครงการ พร้อมทั้งย้ำถึงการตรวจสอบโกดังข้าวสารในโครงการ หากมีปัญหาขอให้เจ้าที่ดำเนินการไปตามขั้นตอน และให้แยกแยะปัญหาว่าเกิดจากนโยบาย, ขั้นตอนปฏิบัติ หรือผู้ปฏิบัติงาน เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น

ส่วนของการรับฟังความเห็นของเกษตรกร นายกรัฐมนตรียินดีที่จะพูดคุยร่วมกันเพื่อหาทางออก พร้อมกำชับให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทำพื้นที่โซนนิ่งการเกษตร เพื่อแก้ปัญหาด้านการเกษตรกรรมและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตร รวมทั้งให้เตรียมหามาตราการดูแลผลเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาการปรับลดราคาจำนำข้าวเปลือก โดยการลดต้นทุนการผลิต อาทิ  ราคาปุ๋ยหรือเมล็ดพันธุ์ โดยคาดว่าสัปดาห์หน้าจะมีความชัดเจนมากขึ้น


กลับขึ้นด้านบน