กทม. เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำจัดยุงลาย-แหล่งเพาะพันธุ์

กทม. เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำจัดยุงลาย-แหล่งเพาะพันธุ์

กทม. เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำจัดยุงลาย-แหล่งเพาะพันธุ์

รูปข่าว : กทม. เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำจัดยุงลาย-แหล่งเพาะพันธุ์

กทม. เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำจัดยุงลาย-แหล่งเพาะพันธุ์ กรุงเทพมหานครให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ขณะที่ล่าสุด มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมเกือบ 5 หมื่นคนและเสียชีวิตแล้ว 59 คน

กรุงเทพมหานคร สั่งให้เจ้าหน้าที่สำนักอนามัย เร่งฉีดพ่นสารเคมีเพื่อฆ่ายุงลาย และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย ที่ชุมชนสุเหร่าซีรอ และชุมชนวังหนับอุทิศ เขตสะพานสูง

ทั้งนี้หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามหลัก 5 ป 1 ข คือ ปิดฝาภาชนะ เปลี่ยนถ่ายน้ำ ปล่อยปลากินลูกน้ำในภาชนะขังน้ำ ปฏิบัติการกำจัดลูกน้ำยุงลายต่อเนื่องทุกสัปดาห์ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ และขัดล้างภาชนะขังน้ำเพื่อกำจัดไข่ยุงลาย และหากมีไข้สูงเกิน 2 วัน ให้รีบพบแพทย์ทันที

นอกจากนี้ยอมรับว่า การแจกจ่ายสารทีมีฟอส ให้กับประชาชนขณะนี้อาจล่าช้า เนื่องจากกทม. ต้องสั่งซื้อสารดังกล่าวจากองค์การเภสัชกรรมเพียงแห่งเดียว

สำหรับสถานการณ์ไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ติดอันดับ 24 ของประเทศ ล่าสุดมีจำนวนผู้ป่วยสะสม 4,633 คนเสียชีวิต 1 คน ในพื้นที่เขตหนองจอก

ข้อมูลสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค ตั้งแต่เดือนมกราคม - วันที่ 18 มิถุนายนนี้พบว่า มีผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสมทั่วประเทศ 48,592 คน เสียชีวิต 59 คน โดยผู้ป่วยสูงสุดในกลุ่มอายุ 15-24 ปี ร้อยละ 29 และส่วนใหญ่เป็นนักเรียนร้อยละ 52 


กลับขึ้นด้านบน