ศิลปินแต่งกวีไฮกุ - วาดภาพ สื่อสารแนวคิดเรื่อง "สังคม - การเมือง"

ศิลปินแต่งกวีไฮกุ - วาดภาพ สื่อสารแนวคิดเรื่อง "สังคม - การเมือง"

ศิลปินแต่งกวีไฮกุ - วาดภาพ สื่อสารแนวคิดเรื่อง "สังคม - การเมือง"

รูปข่าว : ศิลปินแต่งกวีไฮกุ - วาดภาพ สื่อสารแนวคิดเรื่อง "สังคม - การเมือง"

ศิลปินแต่งกวีไฮกุ - วาดภาพ สื่อสารแนวคิดเรื่อง ความหลงใหลในบทกลอนแบบญี่ปุ่น ทำให้ศิลปินคนหนึ่งแต่งกวีไฮกุสื่อสารถึงแนวคิดเรื่องสังคม และการเมือง ควบคู่ไปกับการวาดภาพที่สอดคล้องกับเนื้อหามาเป็นเวลานานหลายปี รวบรวมมาจัดแสดงในนิทรรศการไฮกุ อยู่ในหัวใจเธอ

ชู 2 มือเรียกร้อง เพราะการกดขี่ยังมีอยู่ รวมพลังตั้งมั่น กลอนไฮกุในชื่อ "ท้าทาย" ถ่ายทอดความรู้สึกที่เมธา เมธี มีต่อเหตุการณ์ 14 ตุลา เกิดจากการประยุกต์บทกลอนญี่ปุ่น จากฉันทลักษณ์กลอน 3 บรรทัดที่วรรค 2 ต้องกล่าวถึงฤดูกาลในธรรมชาติมาเป็นปรัชญาศาสนา และการเมือง สร้างเอกลักษณ์ใหม่ให้ผลงาน

ศิลปินยังใช้รูปถ่ายจากเหตุการณ์จริง มาวาดเป็นภาพแนวคอนทัวร์ควบคู่กวีนิพนธ์ หรือการใช้ความรู้สึกวาดภาพตามแบบโดยไม่มองกระดาษ รวบรวมมาจัดแสดงกว่า 30 ชิ้น ในนิทรรศการ ไฮกุ อยู่ในหัวใจเธอ

นิทรรศการ ไฮกุ อยู่ในหัวใจเธอ จัดแสดงในร้านอรุณ อิน บางกอก พื้นที่สาธารณะของกลุ่มบางกอกฟอรั่ม ที่ทำงานด้านการอนุรักษ์ย่านเก่ามากว่า 20 ปี โดยถือเป็นครั้งที่ 2 ที่ทางกลุ่มเชิญศิลปินมาจัดแสดงผลงานในร้าน นอกจากเป็นการเปิดพื้นที่ให้ศิลปินหน้าใหม่ ยังหวังใช้งานศิลป์สร้างบรรยากาศทางสุนทรียภาพให้ชุมชน

เมธา เมธี เริ่มต้นสนใจการเขียนกลอนเปล่าตั้งแต่ได้อ่านผลงานของสุชาติ สวัสดิ์ศรี หากเส้นทางการทำงานที่คลุกคลีอยู่ในวงการศิลปะมาตลอด ทำให้เมธาใช้ทั้งบทกลอน ภาพเขียน รวมถึงบทเพลงในการสื่อสารความคิดเห็นที่มีต่อสังคม และการเมือง โดยครั้งนี้ถือเป็นนิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกของศิลปินวัย 50 ปี

นิทรรศการ ไฮกุ อยู่ในหัวใจเธอ จัดแสดงที่ร้าน อรุณ อิน บางกอก ถนนแพร่งภูธร จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม


กลับขึ้นด้านบน