ชาวสวนเงาะ เรียกร้องตรวจสอบการใช้งบฯ โครงการ คชก.

ชาวสวนเงาะ เรียกร้องตรวจสอบการใช้งบฯ โครงการ คชก.

ชาวสวนเงาะ เรียกร้องตรวจสอบการใช้งบฯ โครงการ คชก.

รูปข่าว : ชาวสวนเงาะ เรียกร้องตรวจสอบการใช้งบฯ โครงการ คชก.

ชาวสวนเงาะ เรียกร้องตรวจสอบการใช้งบฯ โครงการ คชก. ปีนี้แม้ราคาเงาะในจังหวัดตราดสูงกว่าปีที่ผ่านมา แต่ชาวสวนส่วนหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่า ผลผลิตช่วงต้นฤดูราคาตกต่ำผิดปกติ ทั้งที่ปริมาณผลผลิตมีไม่มาก จึงเรียกร้องให้ตรวจสอบราคาเงาะที่ตกต่ำว่าเป็นการกดราคาของกลุ่มพ่อค้า เพื่อให้เข้าหลักเกณฑ์นำเงินกองทุนช่วยเหลือเกษตรกรมาใช้

ชาวสวนเงาะในอำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด อยู่ระหว่างเก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงกลางฤดูกาล ซึ่งปีนี้แม้ราคาเงาะจะดีกว่าปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะต้นฤดูเดือนเมษายนที่สูงถึงกิโลกรัมละเกือบ 100 บาท แต่จากนั้นราคาก็ลดลงอย่างรวดเร็ว จนเหลือกิโลกรัมละ 10 บาท ทำให้ชาวสวนส่วนหนึ่งตั้งข้อสังเกตุถึงภาวะราคาที่เกิดขึ้น

เงินของ คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร หรือ คชก.เป็นเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ปี 2534 มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรทั้งด้านการผลิตและการตลาด ปี 2555 ที่ผ่านมา จังหวัดตราด โดยกรมการค้าภายในตั้งงบ 40 ล้านบาท เพื่อชดเชยส่วนต่างราคาให้ชาวสวนกิโลกรัมละ 1 บาท และค่าขนส่งเพื่อกระจายผลผลิตไปจำหน่ายกิโลกรัมละ 1.50 บาท ให้กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจ 16 กลุ่ม หลังราคาเงาะตกต่ำเหลือกิโลกรัมละ 10.03 บาท ตามราคาที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกำหนด

แต่กลุ่มเกษตรกรปฎิเสธการรับเงินเพราะเชื่อว่าการบริหารจัดการไม่โปร่งใส โดยพบว่ามีการสร้างตัวเลขผลผลิตสูงกว่าความเป็นจริงเพื่อขอรับเงินส่วนต่าง การแฝงตัวรับประโยชน์ของกลุ่มพ่อค้าและการจ่ายเงินให้พวกพ้อง

ราคาเงาะที่ตกต่ำในลักษณะก้าวกระโดดตั้งแต่ต้นฤดูปีนี้ ยังทำให้ชาวสวนส่วนหนึ่ง เรียกร้องให้จังหวัดตรวจสอบสาเหตุ เพราะเชื่อว่าเป็นผลจากความพยายามกดราคาของผู้รับซื้อ ทำให้กลไกการตลาดผิดเพี้ยนส่งผลเสียต่อเกษตรกร ทั้งที่ปีนี้ผลผลิตเงาะน้อยกว่าปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 30 จึงไม่ต้องการให้มีการนำเงิน คชก.จำนวน 30 ล้านบาทในปีนี้มาใช้

การใช้เงิน คชก.ที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างการค้าภายในจังหวัดตราด ยืนยันว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ โดยมีการตั้งคณะกรรมการที่มาจากหลายภาคส่วนดูแลตรวจสอบการพิจารณาใช้งบ และมีประธานสภาเกษตรกรร่วมด้วย

ขณะที่ปริมาณผลผลิตเงาะปีนี้ การค้าภายในจังหวัดตราด ระบุว่า มีมากกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ 1 พันตัน จึงอาจเป็นปัจจัยให้ผลผลิตราคาตกต่ำ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเรื่องผลผลิตไม่ได้คุณภาพ แต่ราคาภาพรวมยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีและแนวโน้มราคาจากนี้ยังสูงขึ้น จึงยังไม่มีการพิจารณานำเงิน คกช.มาใช้


กลับขึ้นด้านบน