กระทรวงการคลังเตรียมเสนอครม.ทบทวนแหล่งเงินกู้โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง

กระทรวงการคลังเตรียมเสนอครม.ทบทวนแหล่งเงินกู้โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง

กระทรวงการคลังเตรียมเสนอครม.ทบทวนแหล่งเงินกู้โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง

รูปข่าว : กระทรวงการคลังเตรียมเสนอครม.ทบทวนแหล่งเงินกู้โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง

กระทรวงการคลังเตรียมเสนอครม.ทบทวนแหล่งเงินกู้โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง การประชุมครม.วันนี้ (25 มิ.ย.2556) สำนักงบประมาณ ขอความเห็นชอบแนวทาง หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ด้านกระทรวงการคลังเสนอให้ครม.พิจารณาการทบทวนแหล่งเงินกู้สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่–บางซื่อ

การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ (25 มิ.ย.2556)  มี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีวาระที่น่าสนใจ อาทิ สำนักงบประมาณ เสนอเรื่องการเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ โดยขอความเห็นชอบแนวทาง หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ด้านกระทรวงการคลังเสนอให้ครม.พิจารณาการทบทวนแหล่งเงินกู้สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่–บางซื่อ) ระยะที่ 3 โดยอนุมัติหลักการในการใช้แหล่งเงินกู้ในประเทศ แทนการกู้เงินจากรัฐบาลญี่ปุ่น ผ่านองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) โดยการกู้เงินจากแหล่งเงินกู้ในประเทศดังกล่าวให้กระทรวงการคลัง เป็นผู้พิจารณาจัดหาแหล่งเงินที่เหมาะสมตามความจำเป็น และให้นำเสนอรัฐสภาเพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงแหล่งเงินต่อไป

ขณะที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอขออนุมัติหลักการ ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าดงใหญ่ ในท้องที่ตำบลโคกมะม่วง ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ ตำบลโนนดินแดง และตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. …. (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่) และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้


กลับขึ้นด้านบน