ผู้ค้าย่านห้วยขวางเสนอแผนก่อนจัดระเบียบ

ผู้ค้าย่านห้วยขวางเสนอแผนก่อนจัดระเบียบ

ผู้ค้าย่านห้วยขวางเสนอแผนก่อนจัดระเบียบ

รูปข่าว : ผู้ค้าย่านห้วยขวางเสนอแผนก่อนจัดระเบียบ

ผู้ค้าย่านห้วยขวางเสนอแผนก่อนจัดระเบียบ ก่อนจะมีการหารือร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานคร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ค้าเพื่อหาข้อสรุปในการจัดระเบียบแผงค้าตลาดห้วยขวาง ผู้ค้าในเขตที่ได้รับการผ่อนผันกว่า 500 ราย ได้ลงความเห็นร่วมกันเสนอให้ยกเลิกแผงลอยที่ติดกับอาคารพาณิชย์ทั้งหมด เพื่อให้ยังสามารถค้าขายในจุดผ่อนผันได้เหมือนเดิม

ตัวแทนผู้ค้าที่ได้รับการผ่อนผัน 7 จุด ตลอดแนวถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญและถนนประชาสงเคราะห์ ย่านห้วยขวาง ประชุมร่วมกับการเคหะห้วยขวางเจ้าของพื้นที่ เพื่อเสนอแผนการจัดระเบียบตลาดต่อผู้อำนวยการเขตดินแดง โดยมีข้อสรุปให้ยกเลิกผู้ค้าแผงลอยรอบในที่ติดกับอาคารพาณิชย์ทั้งหมดไปขายริมฝั่งถนนแทน เพื่อเปิดพื้นที่ทางเท้าจาก 50 เซนติเมตร เป็น 1.50 เมตร สำหรับข้อเสนอครั้งนี้เป็นข้อสรุปร่วมกันระหว่างผู้ค้าในจุดผ่อนผัน 7 จุด ย่านตลาดห้วยขวางซึ่งคาบเกี่ยวระหว่าง 2 ตลาด คือ ตลาดเกียรติธงชัยและตลาดห้วยขวาง มีผู้ค้ารวม 573 ราย

ขณะที่เหลือเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ ก่อนที่กรุงเทพมหานคร จะเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดระเบียบตลาดทั้ง 2 แห่ง เข้าร่วมหารือ เพื่อหาข้อสรุปในการจัดระเบียบครั้งนี้ซึ่งทางการเคหะห้วยขวางเจ้าของพื้นที่ จะเสนอให้ทบทวนการยกเลิกตลาดทั้ง 2 ฝั่งทั้งหมดอีกครั้งเพราะเห็นว่า ปัญหาในจุดผ่อนผันแตกต่างจากนอกจุดผ่อนผัน ส่วนสถานที่แห่งใหม่ที่กรุงเทพมหานคร เตรียมให้ผู้ค้าย้ายไปเป็นอาคาร 3 ชั้นของการเคหะห้วยขวางผู้ค้าหลายรายกังวลว่า อาจขายไม่ได้และเห็นว่าพื้นที่ไม่เหมาะสมและยังไม่ได้รับการปรับปรุง
 
สำหรับการค้าในย่านตลาดห้วยขวางตลอดแนวถนนประชาสงเคราะห์หรือตลาดห้วยขวาง จะขายช่วงกลางวัน ตั้งแต่ 06.00 น. - 21.00 น.และมีบางส่วนที่ขายต่อช่วงกลางคืนด้วย ส่วนถนนประชาราษฏร์บำเพ็ญจนถึงแยกห้วยขวาง บริเวณศาลพระพิฆเนศ จะขายในช่วงกลางคืนซึ่งไม่ใช่จุดผ่อนผัน ผู้ค้าจะเริ่มตั้งแผงตั้งแต่เวลา 17.00 น. จนไปถึงเช้ามืดของอีกวัน


กลับขึ้นด้านบน