หมอกควันจาก"อินโดนีเซีย" ลอยกระทบถึงภาคใต้ของไทยแล้ว เตือนระวังสุขภาพ

หมอกควันจาก"อินโดนีเซีย" ลอยกระทบถึงภาคใต้ของไทยแล้ว เตือนระวังสุขภาพ

หมอกควันจาก"อินโดนีเซีย" ลอยกระทบถึงภาคใต้ของไทยแล้ว เตือนระวังสุขภาพ

รูปข่าว : หมอกควันจาก"อินโดนีเซีย" ลอยกระทบถึงภาคใต้ของไทยแล้ว เตือนระวังสุขภาพ

หมอกควันจาก ** อ่านข้อควรระวังในการดูแลสุขภาพ และสถานการณ์หมอกควันพื้นที่ภาคใต้ ไฟล์ PDF **

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 จ.สงขลา รายงานคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 25 มิถุนายน จากสถานการณ์หมอกควันในถื้นที่ภาคใต้ มีสาเหตุจากการเกิดไฟไหม้บนเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน ขณะนี้ พื้นที่ภาคใต้ มีจ.สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต สงขลา นราธิวาส ยะลา พบปริมาณฝุ่นละออกขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมโครอน มีค่าเพิ่มขึ้น อยู่ในระดับส่งผลเสียต่อสุขภาพ จึงอยากแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังในการดูแลสุขภาพ
 
คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ จึงขอแจ้งให้ประชาชนในจังหวัดนราธิวาสควรปฏิบัติตนดังนี้
1) ใช้ผ้าชุบน้ำพอหมาด ๆ ปิดจมูกและปาก ในกรณีที่อยู่ในบริเวณที่มีหมอกควัน
2) ปิดหน้าต่าง ประตู เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นควันเข้าบ้าน
3) ไม่อยู่ในบริเวณที่มีหมอกควันปกคลุม โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็ก คนชรา ผู้ป่วยโรค
ภูมิแพ้ หอบหืด
4) ผู้เป็นโรคหอบหืด โรคหัวใจ โรคปอด เด็ก และคนชรา ควรพักผ่อนอยู่ในบ้าน โดยผู้ป่วย
ด้วยโรคดังกล่าวควรเตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อม
5) เมื่อมีอาการผิดปกติหลังจากสูดดมหมอกควัน ควรรีบไปพบแพทย์ทันที
6) งดเว้นการสูบบุหรี่และควรดื่มน้ำบ่อย ๆ ในช่วงที่มีฝุ่นควันรบกวน
7) หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายและการทำงานหนักที่ต้องออกแรงมากในบริเวณที่มีฝุ่นควัน
รบกวน
8) ติดตามรับฟังข่าวสารและข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และ
มีการปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง
9) งดการรองรับน้ำฝนไว้ใช้อุปโภคบริโภคชั่วคราว แต่ถ้าหากจำเป็นต้องรองรับควรปล่อย
ให้ฝนตกลงมาอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนรองน้ำไว้ใช้
 
 
 


กลับขึ้นด้านบน