ชาวสวนยางภาคใต้ซื้อปุ๋ยราคาแพง เหตุสกย.ยังไม่ส่งมอบปุ๋ย

ชาวสวนยางภาคใต้ซื้อปุ๋ยราคาแพง เหตุสกย.ยังไม่ส่งมอบปุ๋ย

ชาวสวนยางภาคใต้ซื้อปุ๋ยราคาแพง เหตุสกย.ยังไม่ส่งมอบปุ๋ย

รูปข่าว : ชาวสวนยางภาคใต้ซื้อปุ๋ยราคาแพง เหตุสกย.ยังไม่ส่งมอบปุ๋ย

ชาวสวนยางภาคใต้ซื้อปุ๋ยราคาแพง เหตุสกย.ยังไม่ส่งมอบปุ๋ย หลังกรมวิชาการเกษตรพบปุ๋ยที่สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง หรือ สกย. จัดซื้อ เพื่อจำหน่ายให้ชาวสวนยางในราคาถูกไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ทำให้มีการเรียกเก็บปุ๋ยกลับไปตรวจสอบจนปุ๋ยขาดแคลน ทำให้ชาวสวนหลายพื้นที่ในภาคใต้ ต้องซื้อปุ๋ยใช้เองในราคาที่สูงกว่าเดิม

ชาวสวนยางพารา สหกรณ์ กองทุนสวนยางบ้านทรายขาวสหกรณ์ ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จำนวน 150 ราย ซึ่งมีพื้นที่เกือบปลูกยางกว่า 2,000 ไร่ ไม่มีปุ๋ยใช้ ทำให้บางส่วนตัดสินใจซื้อปุ๋ยเอง เพราะเกรงว่าจะส่งผลกระทบกับผลผลิต แต่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ สกย.เร่งชี้แจงปัญหาให้ชาวสวนทราบ

ขณะที่สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางหรือ สกย.อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส ยังไม่สามารถส่งมอบปุ๋ยให้แก่ชาวสวนยางได้ ทำให้ส่งผลกระทบต่อชาวสวนยาง 4 อำเภอ พื้นที่กว่า 10,000 ไร่

ชาวสวนส่วนหนึ่งจึงต้องการให้สกย. ชดเชยเงินส่วนต่างจากการที่ชาวสวนต้องซื้อปุ๋ยจากร้านทั่วไปที่มีราคาสูงกว่า เพราะบางรายต้องการผลิตปุ๋ยใช้เอง แต่ไม่สามารถทำได้ เพราะพื้นที่ 3 จังหวัด ถูกสั่งห้ามนำเข้าปุ๋ยยูเรียเข้ามา เพราะเนื่องจากมีส่วนผสมของวัตถุระเบิด

 


กลับขึ้นด้านบน