นักกฎหมายวิเคราะห์ ผลพิพากษาศาลปกครอง คาดสั่งเพิกถอนโครงการประมูลจัดการน้ำ

นักกฎหมายวิเคราะห์ ผลพิพากษาศาลปกครอง คาดสั่งเพิกถอนโครงการประมูลจัดการน้ำ

นักกฎหมายวิเคราะห์ ผลพิพากษาศาลปกครอง คาดสั่งเพิกถอนโครงการประมูลจัดการน้ำ

รูปข่าว : นักกฎหมายวิเคราะห์ ผลพิพากษาศาลปกครอง คาดสั่งเพิกถอนโครงการประมูลจัดการน้ำ

นักกฎหมายวิเคราะห์ ผลพิพากษาศาลปกครอง คาดสั่งเพิกถอนโครงการประมูลจัดการน้ำ กบอ.ไม่กังวล หลังตุลาการผู้แถลงคดี ให้ความเห็นเป็นคุณกับฝ่ายผู้ร้อง ขณะที่ นักกฎหมายมหาชน วิเคราะห์แนวทางคำพิพากษาของศาลปกครอง มี 3 แนวทาง แต่มีความเป็นไปได้สูงว่า ศาลปกครอง จะสั่งเพิกถอนโครงการ เพราะกระบวนการผิดขั้นตอน สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริต และฮั้วประมูลโครงการ

ศาลปกครอง นัดพิจารณาคดีแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำ ครั้งแรก โดยตุลาการ อ่านคำแถลงคดีว่า แผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หากดำเนินการก่อสร้าง ทั้ง 9 กลุ่มโครงการ จะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ และเกิดความเสียหายรุนแรง จึงเห็นควรให้ ชะลอการลงนามทำสัญญากับเอกชน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมก่อน

ขณะที่ รายงานจาก กบอ. ระบุ ว่า นายปลอดประสพ สุรัสวดี ประธาน กบอ. รับทราบความเห็นของตุลาการผู้แถลงคดีแล้ว แต่ไม่แสดงความกังวล เพราะเป็นไปตามที่ กบอ.ประเมินไว้ ร้อยละ 60 พร้อมยืนกรานว่า โครงการทั้ง 9 กลุ่มโครงการ ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขที่ต้องรับฟังความเห็นประชาชน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรการ 67 วรรค 2 แต่ศาลเห็นว่า เป็นโครงการขนาดใหญ่ จึงให้ความเห็นดังกล่าว

ซึ่ง กบอ.ได้ปรับในร่างสัญญาแล้ว จากเดิมให้อำนาจเอกชนเป็นผู้จัดรับฟังความเห็น เปลี่ยนเป็นหน่วยงานรัฐแทน ซึ่งเรื่องนี้ ผ่านความเห็นของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556 และอยู่ระหว่างเตรียมลงพื้นที่

ขณะที่ นักกฎหมายมหาชนอิสระ อธิบายจากระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างโครงการภาครัฐ ต้องมีรายละเอียดโครงการให้คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สภาพัฒน์ วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ และอื่นๆ ก่อนกำหนดรายละเอียด ในข้อเสนอ หรือ ทีโออาร์ กำหนดวิธีจัดซื้อ ตลอดจนหาผู้ดำเนินการ

ทำให้กระบวนการ และผลการประมูลไม่ชอบด้วยกฎหมายมาตั้งแต่ต้น จึงวิเคราะห์ผลคำพิพากษาได้ 3 แนวทาง แต่มั่นใจว่าศาลปกครองจะเพิกถอนโครงการ เพื่อให้ กบอ.กลับไปเริ่มนับหนึ่งใหม่

ทั้งนี้คำแถลงคดีของตุลาการศาลปกครองไม่ยังถึงที่สุด เป็นเพียงการให้ความเห็นในชั้นต้น และเป็นระบบทำงานคู่ขนานกับองค์คณะศาลปกครองเท่านั้น ซึ่งองค์คณะฯ นัดพิพากษา ในวันที่ 27 มิถุนายนนี้ เวลา 13.30 น.


กลับขึ้นด้านบน