ดัชนีความเชื่อมั่นการท่องเที่ยวสูงสุดในรอบ 3 ปี คาดนักท่องเที่ยวเข้าไทย 26 ล้านคน

ดัชนีความเชื่อมั่นการท่องเที่ยวสูงสุดในรอบ 3 ปี คาดนักท่องเที่ยวเข้าไทย 26 ล้านคน

ดัชนีความเชื่อมั่นการท่องเที่ยวสูงสุดในรอบ 3 ปี คาดนักท่องเที่ยวเข้าไทย 26 ล้านคน

รูปข่าว : ดัชนีความเชื่อมั่นการท่องเที่ยวสูงสุดในรอบ 3 ปี คาดนักท่องเที่ยวเข้าไทย 26 ล้านคน

ดัชนีความเชื่อมั่นการท่องเที่ยวสูงสุดในรอบ 3 ปี คาดนักท่องเที่ยวเข้าไทย 26 ล้านคน ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในไตรมาส 2 สูงสุดในรอบ 3 ปี เนื่องจากคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของไทย คาดว่าปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาไทยถึง 26 ล้านคน

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รายงานดัชนีท่องเที่ยวในไตรมาสที่ 2 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งถึงว่า เป็นสถานการณ์ที่ดีกว่าระดับปกติ ทั้งนี้ นับว่าเป็นระดับสูงที่สุดในรอบ3 ปี หลังประเทศไทยเผชิญปัญหาการเมือง และวิกฤติน้ำท่วม สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวระบุการท่องเที่ยวในหลายพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน และรัสเซีย

 
ผู้ประกอบการระบุว่า การคมนาคมที่สะดวกขึ้นมีทางเลือกที่หลากหลาย และค่าใช้จ่ายที่ถูก เป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว คาดว่าตลอดทั้งปีจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 หรือประมาณ 26 ล้านคน แต่ยังคงเป็นห่วงถึงความผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่จะเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวในปีนี้ พร้อมขอให้รัฐบาลควบคุมดูแล พัฒนามาตรฐานการคมนาคม และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรอบรับการขยายตัวในอนาคต
 


กลับขึ้นด้านบน