"องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น" เสนอ 4 แนวทางป้องกันทุจริต"จำนำข้าว"

"องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น" เสนอ 4 แนวทางป้องกันทุจริต"จำนำข้าว"

"องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น" เสนอ 4 แนวทางป้องกันทุจริต"จำนำข้าว"

รูปข่าว : "องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น" เสนอ 4 แนวทางป้องกันทุจริต"จำนำข้าว"

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นประเทศไทย ทำหนังสือถึง ป.ป.ช. ตรวจสอบ และเอาผิดผู้กระทำทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว และเสนอรัฐบาลปรับวิธีดำเนินโครงการใน 4 แนวทาง เพื่อลดปัญหาทุจริต

แนวทางที่เสนอมี 4 แนวทาง คือ เร่งรัดให้สอบสวนพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นทุกขั้นตอนของโครงการ, เปิดเผยตัวเลขราคาและปริมาณข้าวที่รับจำนำไว้และจำหน่ายไปแล้ว เพื่อความโปร่งใส เพราะเป็นทรัพย์สมบัติชาติ นอกจากนี้ยังเสนอรับให้จำนำข้าวเปลือก แล้วประมูลขายเป็นข้าวเปลือกเป็นล็อตเล็กๆ ไม่เก็บสต็อก เพื่อป้องกันการเวียนเทียนข้าว การสวมสิทธิข้าวจากต่างประเทศ และการสับเปลี่ยนข้าวเสื่อมคุณภาพ รวมถึงจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและรับร้องเรียนจากชาวนาทั่วประเทศ โดยเตรียมเข้าพบนายกรัฐมนตรีนำเสนอแนวทาง

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น ยังทำจดหมายถึงประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช ให้ตรวจสต็อกข้าวและตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีการระบายข้าวทั่วประเทศอย่างเข้มงวด หากพบทุจริตต้องนำผู้กระทำความผิดมาลงโทษ เพราะความเสียหายที่เกิดขึ้น กระทบต่อประเทศและคุณภาพชีวิตชาวนา


กลับขึ้นด้านบน