กรมชลประทานเสนอโครงการสร้างพื้นที่ฟลัดเวย์ต่อ กบอ.

กรมชลประทานเสนอโครงการสร้างพื้นที่ฟลัดเวย์ต่อ กบอ.

กรมชลประทานเสนอโครงการสร้างพื้นที่ฟลัดเวย์ต่อ กบอ.

รูปข่าว : กรมชลประทานเสนอโครงการสร้างพื้นที่ฟลัดเวย์ต่อ กบอ.

กรมชลประทานเสนอโครงการสร้างพื้นที่ฟลัดเวย์ต่อ กบอ. กรมชลประทานเตรียมเสนอโครงการคลองระบายน้ำหลาก เพื่อทำพื้นที่ฟลัดเวย์ฝั่งตะวันตก ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย หลังจากเริ่มศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก เพื่อเป็นคลองแห่งใหม่ในการแก้ปัญหาน้ำท่วม

พื้นที่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำแม่กลองในตำบลท่าม่วง จังหวัดกาจนบุรี คือจุดที่กรมชลประทานวางแนวทางจะใช้เป็นปากคลองสายใหม่ ที่จะทำเป็นพื้นที่ฟลัดเวย์ให้ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำแม่กลอง โดยคลองสายใหม่ที่จะเกิดขึ้นจะมีความยาว 289 กิโลเมตร กว้าง 245 เมตร เริ่มตั้งแต่อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร โดยระบายน้ำลงแม่น้ำแม่กลอง บริเวณเหนือเขื่อนแม่กลอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ระบายน้ำได้สูงสุด 1200 ลูกบาศเมตรต่อวินาที

คลองขุดใหม่ที่กรมชลทานเสนอ จะมีแนวคลองพาดผ่านพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี มีพื้นที่ประมาณ 430,000 ไร่


กลับขึ้นด้านบน