ประชาชนร่วมสักการะอนุเสาวรีย์ สุนทรภู่ พร้อมจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่

ประชาชนร่วมสักการะอนุเสาวรีย์ สุนทรภู่ พร้อมจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่

ประชาชนร่วมสักการะอนุเสาวรีย์ สุนทรภู่ พร้อมจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่

รูปข่าว : ประชาชนร่วมสักการะอนุเสาวรีย์ สุนทรภู่ พร้อมจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่

ประชาชนร่วมสักการะอนุเสาวรีย์ สุนทรภู่ พร้อมจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประชาชน และนักเรียน ร่วมสักการะอนุสาวรีย์สุนทรภู่ ในจังหวัดระยอง พร้อมจัดกิจกรรมรำลึก เนื่องในวันสุนทรภู่

นายสุพินิจ จึงสงวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ข้าราชการ และประชาชนกว่า 1,000 คน ร่วมวางดอกไม้สักการะ บริเวณอนุสาวรีย์สุนทรภู่ ในอำเภอแกลง จังหวัดระยอง เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีเนื่องในวันสุนทรภู่ กวีเอกของโลก นอกจากนี้ ยังร่วมกันทำกิจกรรม เช่น ประกวดนางในวรรณคดี ซึ่งเป็นผลงานประพันธ์ของสุนทรภู่

พระสุนทรโวหาร นามเดิม ภู่ หรือที่เรียกทั่วไปว่า สุนทรภู่ เป็นกวีชาวไทยที่มีชื่อเสียง ได้รับยกย่องเป็นเชกสเปียร์แห่งประเทศไทย เกิดเมื่อปี 2329 หลังตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ 4 ปี เข้ารับราชการเป็นกวีราชสำนักในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เมื่อสิ้นรัชกาล ได้ออกบวชเป็นเวลาร่วม 20 ปี ก่อนกลับเข้ารับราชการอีกครั้ง ปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเป็นอาลักษณ์ในสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑามณี กรมขุนอิศเรศรังสรรค์ สมัยรัชกาลที่ 4


กลับขึ้นด้านบน