โรงสีทุจริตจำนำข้าว ที่ถูกคดีล่าสุดเป็นโรงสีที่เคยถูกดำเนินคดีแล้ว

โรงสีทุจริตจำนำข้าว ที่ถูกคดีล่าสุดเป็นโรงสีที่เคยถูกดำเนินคดีแล้ว

โรงสีทุจริตจำนำข้าว ที่ถูกคดีล่าสุดเป็นโรงสีที่เคยถูกดำเนินคดีแล้ว

รูปข่าว : โรงสีทุจริตจำนำข้าว ที่ถูกคดีล่าสุดเป็นโรงสีที่เคยถูกดำเนินคดีแล้ว

โรงสีทุจริตจำนำข้าว ที่ถูกคดีล่าสุดเป็นโรงสีที่เคยถูกดำเนินคดีแล้ว พฤติกรรมการฉ้อโกงข้าวในจังหวัดพิจิตร เกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้ง ตั้งแต่ปี 2547 มีการแจ้งความดำเนินคดีกับโรงสี และท่าข้าว รวมทั้งโกดังข้าว รวม 22 คดี และคดียังอยู่ในชั้นศาล ซึ่งโรงสีข้าวที่ถูกดำเนินคดีล่าสุด พบว่า เป็นโรงสีที่เคยถูกดำเนินคดีมาก่อน แต่เปลี่ยนชื่อ เพื่อเข้าร่วมโครงการ

การกลับเข้ามาสู่ระบบการรับจำนำข้าวปี 2555/2556 ของโรงสีข้าวแอลโกลค์แมนูแฟคเจอร์ หรือโรงสีก้องเกียรติการเกษตร (1998) ที่ถูกชาวนาแจ้งความฐานฉ้อโกงข้าวใน พ.ศ. 2548 และ2550 จนถูกตัดออกจากโครงการ และสัปดาห์ที่ผ่านมา โรงสีแห่งนี้ถูกชาวนา กว่า 100 คน แจ้งความฉ้อโกงข้าวเปลือกกว่า 2,000 ตัน และข้าวในโครงการรับจำนำข้าวปี 2555/2556 จำนวน 2,000 ตันหายไป สร้างความสับสนว่าโรงสีข้าวแห่งนี้กลับเข้าสู่ระบบรับจำนำข้าวได้อย่างไร

นายไพบูลย์ ขันธบุญ ค้าภายในจังหวัดพิจิตร อธิบายว่า การยื่นเรื่องขอเข้าโครงการรับจำนำข้าว ตามระเบียบต้องยื่นเรื่องผ่านคณะกรรมการข้าวระดับจังหวัด โดยชมรมโรงสีข้าวจังหวัดพิจิตรต้องให้การรับรอง แต่โรงสีแห่งนี้ไม่ได้ผ่านขั้นตอนจังหวัด มีการยื่นเรื่องเสนอส่วนกลาง และได้รับการอนุมัติ โดยที่จังหวัดไม่ทราบเรื่องทำให้ สามารถเข้ามาสู่โครงการรับจำนำข้าวได้อีกครั้ง

ตั้งแต่ปี 2547 ถึงปัจจุบันจังหวัดพิจิตรมีการโกงข้าวแล้ว 22คดี แยกเป็นการโกงของโรงสี 10 คดี โกดังเก็บข้าว 7 คดี ท่าข้าว 2 คดี ปลอมใบประทวน 2 คดี และขโมยข้าว 1คดี สำหรับโรงสีข้าวที่ถูกแจ้งความและถูกขึ้นบัญชีดำคณะกรรมการข้าว ได้แก่ บริษัทก้องเกียรติการเกษตร(1998) จำกัด บริษัท, อำนวยธัญญกิจจำกัด, โรงสีข้าวกลุ่มเกษตรทำนาทับคล้อ, ห้างหุ้นส่วนชัยพูลศิริ จำกัด, โรงสีข้าวราชการเกษตรไรซ์มิลล์, บริษัทรุ่งเรืองไพบูลย์ค้าข้าว, โรงสีหลิวเจริญทรัพย์ ล่าสุดโรงสีข้าวแอลโกลค์แมนูแฟคเจอร์ โดยส่วนใหญ่อยู่ในระหว่างการฟ้องร้องชั้นศาล และไม่ได้อยู่ในโครงการรับจำนำข้าว ปี 2555/2556 ยกเว้นโรงสีบริษัทก้องเกียรติการเกษตร(1998) จำกัด ที่เปลี่ยนชื่อเป็นโรงสีข้าวแอลโกลค์แมนูแฟคเจอร์


กลับขึ้นด้านบน