เสวนา "แบ่งสีแบ่งฝ่าย" ภัยคุกคามความมั่นคง สะท้อนแผนป้องกัน และขจัดภัยคุกคามของประชาชน

เสวนา "แบ่งสีแบ่งฝ่าย" ภัยคุกคามความมั่นคง สะท้อนแผนป้องกัน และขจัดภัยคุกคามของประชาชน

เสวนา "แบ่งสีแบ่งฝ่าย" ภัยคุกคามความมั่นคง สะท้อนแผนป้องกัน และขจัดภัยคุกคามของประชาชน

รูปข่าว : เสวนา "แบ่งสีแบ่งฝ่าย" ภัยคุกคามความมั่นคง สะท้อนแผนป้องกัน และขจัดภัยคุกคามของประชาชน

เสวนา ผลการประชุมเชิงวิชาการด้านความมั่นคง เรื่อง"มิติความมั่นคงที่เปลี่ยนไปในบริบทของประชาคมอาเซียน 2015" ผู้เข้าร่วมสัมมนาต่างสะท้อนถึงแผนป้องกันและขจัดภัยคุกคามที่ต้องวางเป้าหมายให้เกี่ยวข้องกับสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน เพราะพบว่า ความเหลื่อมล้ำและการแบ่งสีแบ่งฝ่าย จะกลายเป็นประเด็นบั่นทอนความมั่นคงในประเทศ

สถานการณ์สังคมการเมืองไทย เรื่องความเห็นต่าง ถูกหยิบยกขึ้นมาอ้างอิง เพื่อชี้ให้เห็นถึงปัญหาเรื่องความแตกแยกทางความคิดในปัจจุบัน และกลายเป็นข้อกังวลถึงการแบ่งสีเป็นแบ่งฝ่าย โดยนายอดิศักดิ์ ตันยากุล รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. กล่าวผ่านเวทีประชุมวิชาการด้านความมั่นคง เรื่อง"มิติความมั่นคงที่เปลี่ยนไปในบริบทของประชาคมอาเซียน 2015"

โดยระบุว่า ปี 2015 ความมั่นคงจะมีความซับซ้อน ลึกซึ้ง และแหลมคมมากขึ้น ดังนั้นคนที่ทำงานด้านความมั่นคง ต้องมีภารกิจและพันธมิตรมากขึ้น เนื่องจากตามนโยบายแผนพัฒนาด้านความมั่นคงในปีนี้ ถึง 2559 มีการวิเคราะห์กันว่า ภัยคุกคามที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญ คือความขัดแย้งแตกแยกและแบ่งฝ่าย ซึ่งนำมาด้วยการนิยมใช้ความรุนแรง ที่อาจกลายเป็นกรณีบั่นทอนความมั่นคงภายในของประเทศ

ขณะที่ น.ส.ฉัตรวดี จินดาวงษ์ นักการทูตชำนาญการ กระทรวงการต่างประเทศ กล่าวย้ำว่า ภัยคุกคามความมั่นคงในยุคอาเซียน จะเกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และทาบเกี่ยวกับความมั่นคงด้านสังคม ดังนั้นไทยต้องพร้อมที่จะตรวจสอบและลดการแทรกแซงของประเทศมหาอำนาจ เพื่อขจัดปัญหาภัยคุกคามแบบรัฐต่อรัฐ และคัดสรรสิ่งที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในอาเซียน

การประชุมเชิงวิชาการด้านความมั่นคงครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ร่วมกับสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลับเกษตรศาสตร์ ซึ่งถือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภัยความมั่นคงในรูปแบบต่างๆ เพื่อเสนอแนะกรอบการจัดทำแผนพัฒนาความมั่นคงของประเทศ


กลับขึ้นด้านบน