ศาลปกครองตัดสินคดีปชช.ยื่นเพิกถอนโครงการจัดการน้ำ 3.5 แสนล้าน วันนี้

ศาลปกครองตัดสินคดีปชช.ยื่นเพิกถอนโครงการจัดการน้ำ 3.5 แสนล้าน วันนี้

ศาลปกครองตัดสินคดีปชช.ยื่นเพิกถอนโครงการจัดการน้ำ 3.5 แสนล้าน วันนี้

รูปข่าว : ศาลปกครองตัดสินคดีปชช.ยื่นเพิกถอนโครงการจัดการน้ำ 3.5 แสนล้าน วันนี้

ศาลปกครองตัดสินคดีปชช.ยื่นเพิกถอนโครงการจัดการน้ำ 3.5 แสนล้าน วันนี้ วันนี้ (27มิ.ย.56) ศาลปกครองนัดอ่านคำพิพากษาคดีที่สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนและกลุ่มประชาชน ยื่นขอให้มีคำสั่งเพิกถอนแผนการบริหารจัดการน้ำวงเงิน 350,000 ล้านบาท หลังกระบวนการไต่สวนของศาลสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงจากทุกฝ่ายแล้ว

คดีนี้ นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน และชาวบ้านในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา รวม 45 คน ยื่นฟ้อง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี, คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำ หรือ กยน. คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ หรือ กบอช. และคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย หรือ กบอ. เพื่อขอให้มีคำสั่งเพิกถอนแผนการบริหารจัดการน้ำ และสั่งให้ร่วมกันจัดให้มีการทำประชามติรับฟังความคิดเห็นประชาชนตามรัฐธรรมนูญ

 
โดยในการออกนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกเมื่อ 2 วันก่อน คู่กรณีไม่ติดใจแถลงปิดคดีด้วยวาจาหรือเอกสาร และองค์คณะให้ น.ส.วาสนา มะลิทอง ตุลาการผู้แถลงคดี แถลงความเห็นส่วนตัวที่ไม่ผูกพันต่อการพิจารณาวินิจฉัยขององค์คณะ โดยเห็นควรให้องค์คณะตุลาการสั่งการให้ผู้ถูกฟ้อง จัดรับฟังความเห็นของประชาชน ก่อนทำสัญญากับเอกชนตามแผนจัดการน้ำ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 67 วรรค 2 ก่อนที่รัฐทำสัญญากับผู้รับจ้างในการก่อสร้าง
 
สำหรับคดีนี้มีองค์คณะตุลาการ 6 คน มีนายตรีทศ นิครธางกูรเป็นตุลาการเจ้าของสำนวน โดยองค์คณะตุลาการนัดคู่ความฟังคำพิพากษาคดีในช่วงบ่ายวันนี้ (27มิ.ย.56)


กลับขึ้นด้านบน