ชาวสวนยางพารา จ.กระบี่ ผลิตปุ๋ยใช้เอง

ชาวสวนยางพารา จ.กระบี่ ผลิตปุ๋ยใช้เอง

ชาวสวนยางพารา จ.กระบี่ ผลิตปุ๋ยใช้เอง

รูปข่าว : ชาวสวนยางพารา จ.กระบี่ ผลิตปุ๋ยใช้เอง

ชาวสวนยางพารา จ.กระบี่ ผลิตปุ๋ยใช้เอง ปัญหาปุ๋ยแจกเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ไม่ได้คุณภาพ ทำให้ชาวสวนยางพารา ในจังหวัดกระบี่ ผลิตปุ๋ยใช้เอง พร้อมเรียกร้องให้สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จ่ายค่าชดเชยส่วนต่างราคาปุ๋ยที่ซื้อเอง ขณะที่บริษัทผู้ผลิตเร่งเก็บปุ๋ยไม่ได้คุณภาพกลับคืน

บริษัทแกรนด์นูล่าร์ โฮลดิ้ง ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมี สูตร 20-8-20 เรียกเก็บคืนปุ๋ย ในพื้นที่จังหวัดสงขลา และใกล้เคียง หลังกรมวิชาการเกษตร พบว่าปุ๋ยที่ส่งให้สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เพื่อนำไปแจกเกษตรกรพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง จำนวน 12,000 ตัน ไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน และเตรียมส่งปุ๋ยชุดใหม่ทดแทน

   

นายอภิเดช เชาวลิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง หรือ สกย.จ.สงขลา เปิดเผยว่าสัญญาส่งมอบปุ๋ย จะครบกำหนดวันพรุ่งนี้ (28 มิ.ย.2556) แต่ขณะนี้ยังไม่ได้ปุ๋ยชุดใหม่จากบริษัทดังกล่าว และยังไม่สามารถสรุปได้ว่า สกย.จะยกเลิกสัญญาซื้อปุ๋ยหรือไม่ เพราะอยู่ระหว่างหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกร

   

ปัญหาปุ๋ยไม่ได้คุณภาพทำให้การแจกปุ๋ยเกษตรกรล่าช้า ทำให้เกษตรกรบางกลุ่ม เช่น ชาวสวนยางพารา ตำบลทับปริก อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ต้องผสมปุ๋ย และซื้อปุ๋ยเคมีใช้เอง เพื่อบำรุงต้นยางพาราก่อนสิ้นสุดฤดูฝน เพราะจะกระทบต่อผลผลิต พร้อมเรียกร้องให้ สกย.จ่ายค่าชดเชยส่วนต่างราคาปุ๋ยที่ต้องซื้อในท้องตลาด b


กลับขึ้นด้านบน