สินค้าเกษตร เสี่ยงเสียตลาดในอาเซียน

สินค้าเกษตร เสี่ยงเสียตลาดในอาเซียน

สินค้าเกษตร เสี่ยงเสียตลาดในอาเซียน

รูปข่าว : สินค้าเกษตร เสี่ยงเสียตลาดในอาเซียน

สินค้าเกษตร เสี่ยงเสียตลาดในอาเซียน ในปี 2558 การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน จะเพิ่มศักยภาพการแข่งขันสินค้าเกษตรของไทย แต่มีสินค้าเกษตร 3 รายการ ที่ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร ประเมินว่าอาจไม่สามารถแข่งขันได้ เนื่องจากอุปสรรคด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ในการพัฒนาการเกษตรของไทย

กลุ่มสินค้าเกษตรที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุด ภายหลังการร่วมกลุ่มประชาคมอาเซียน หรือ เออีซี ในปี 2558 ได้แก่ น้ำมันปาล์ม เมล็ดกาแฟและมะพร้าว นายจารึก สิงหปรีชา ผู้อำนวยการศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร เผยว่า เกษตรกรอีกจำนวนมากไม่ทราบเรื่องการเปิดเออีซี และขาดการเตรียมความพร้อมและความรู้จากภาครัฐ ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ต้องการให้รัฐบาลอำนวยความสะดวกในเรื่อง สาธารณูปโภคพื้นฐาน โดยเฉพาะการจัดสรรระบบชลประทาน และไฟฟ้า

นอกจากนี้สินค้ากลุ่มข้าว และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อาจมีโอกาสเสียสัดส่วนทางตลาด เนื่องจากมีต้นทุนผลิตสูงกว่าราคาจำหน่าย ซึ่งรัฐบาลต้องมีอุตสาหกรรมรองรับเพื่อแปรรูปสินค้า เพื่อยกระดับราคา รวมทั้งหาแนวทางลดต้นทุน  ปัจจุบันไทยมีส่วนแบ่งตลาดข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในอาเซียนร้อยละ 21

ขณะที่คาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจทางการเกษตรในปีนี้ว่าจะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 3.5 - 4.5

 


กลับขึ้นด้านบน