หอการค้าไทย เผยผลสำรวจชี้นักการเมืองต้นเหตุคอร์รัปชั่น

หอการค้าไทย เผยผลสำรวจชี้นักการเมืองต้นเหตุคอร์รัปชั่น

หอการค้าไทย เผยผลสำรวจชี้นักการเมืองต้นเหตุคอร์รัปชั่น

รูปข่าว : หอการค้าไทย เผยผลสำรวจชี้นักการเมืองต้นเหตุคอร์รัปชั่น

หอการค้าไทย เผยผลสำรวจชี้นักการเมืองต้นเหตุคอร์รัปชั่น มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยผลสำรวจทัศนะเกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่นของประเทศไทย ส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นสิ่งบั่นทอนประเทศชาติ โดยนักการเมืองเป็นตัวการของปัญหา

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลสำรวจทัศนะเกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่นของประเทศไทย จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง 1,200 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 17 -21 มิถุนายน ร้อยละ 44 ระบุว่า ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นสิ่งเลวร้าย และทำลายชาติ โดยโครงการของรัฐบาล ทั้งโครงการประชานิยม โดยเฉพาะการรับจำนำข้าว, โครงการการลงทุนขนาดใหญ่ ทั้งการบริหารจัดการน้ำ 350,000 ล้านบาท และ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้านบาท มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นสูง เนื่องจากขั้นตอนการดำเนินการไม่โปร่งใส

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังเห็นว่า ปัญหาคอร์รัปชั่น เกิดจากนักการเมืองถึงร้อยละ 63 และมาจากภาคธุรกิจร้อยละ 49 และร้อยละ 46 มาจากข้าราชการ

ทั้งนี้การขจัดปัญหานี้ หน่วยงานที่เป็นกลางต้องร่วมตรวจสอบโครงการอย่างต่อเนื่อง และให้ประชาชนมีส่วนร่วม


กลับขึ้นด้านบน