"หมอวิทิต"เดินหน้าฟ้องเรียกค่าเสียหาย 31 ล้านบาทเอาผิดอาญา "หมอประดิษฐ -บอร์ด อภ.-ครม."

"หมอวิทิต"เดินหน้าฟ้องเรียกค่าเสียหาย 31 ล้านบาทเอาผิดอาญา "หมอประดิษฐ -บอร์ด อภ.-ครม."

"หมอวิทิต"เดินหน้าฟ้องเรียกค่าเสียหาย 31 ล้านบาทเอาผิดอาญา "หมอประดิษฐ -บอร์ด อภ.-ครม."

รูปข่าว : "หมอวิทิต"เดินหน้าฟ้องเรียกค่าเสียหาย 31 ล้านบาทเอาผิดอาญา "หมอประดิษฐ -บอร์ด อภ.-ครม."

เครือข่ายความเป็นธรรมด้านสุขภาพจับมือสหภาพ อภ. โต้หมอประดิษฐ เบี้ยวไม่ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงกรณีทำลายชื่อเสียง อภ. และปลด ผอ.อภ. ไม่เป็นธรรม นพ.วิทิตเดินหน้าฟ้อง รมว.สาธารณสุข คณะรัฐมนตรี และบอร์ด อภ. ทั้งคดีปกครอง คดีอาญา และคดีทางแพ่งเรียกค่าเสียหาย 31 ล้านบาท

 นพ.วิทิต  อรรถเวชกุล  อดีตผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) หารือร่วมกับทีมที่ปรึกษากฎหมาย และผู้แทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การเภสัชกรรมรวมทั้งผู้แทนเครือข่ายความเป็นธรรมด้านสุขภาพ เมื่อวันที่ 26 มิย. ที่ผ่านมา  และได้ผลสรุปว่ามีข้อมูลและหลักฐานภายในที่ชัดเจนพร้อมที่จะฟ้องเอาผิดคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม รมว.สาธารณสุข และคณะรัฐมนตรีทั้งคดีทางปกครอง เพื่อให้ถอนมติ ครม. และคุ้มครองฉุกเฉิน  ฟ้องคดีอาญามาตรา 157 ในฐานปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด และจะฟ้องหมิ่นประมาท    นพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี ประธานบอร์ด อภ. และนพ.ประดิษฐ  สินธวณรงค์  รมว.สาธารณสุขที่ให้ข่าว กล่าวร้ายทำให้เกิดความเสียหาย  รวมทั้งจะฟ้องคดีทางแพ่งเรียกค่าเสียหาย 31 ล้านบาท

 
นพ.วิทิต  อรรถเวชกุล  กล่าวว่า เพื่อปกป้องระบบยาของประเทศ ปกป้ององค์การเภสัชกรรมของรัฐ และปกป้องศักดิ์ศรีของคนทำงาน สัปดาห์หน้าจะยื่นฟ้อง คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม รมว.สาธารณสุข และคณะรัฐมนตรีทั้งคดีปกครอง อาญาและทางแพ่งเรียกค่าเสียหาย 31 ล้าน เพื่อเป็นตัวอย่างเอาผิดกับการใช้อำนาจรัฐและเครื่องมือของรัฐ โดยไม่เป็นธรรมไม่ยึดหลักธรรมมาภิบาล” นพ.วิทิตกล่าวและว่า “ได้ทุ่มเทชีวิตให้กับราชการมาเกือบสามสิบปี รับใช้พี่น้องชาวบ้านแพ้วและพื้นที่ใกล้เคียงนับสิบปี  จนถูกไปใช้อ้างอิงหาเสียงในโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคของพรรคการเมืองหนึ่ง และใช้เวลากว่าหกปีพัฒนาองค์การเภสัชกรรม จนเป็นรัฐวิสาหกิจที่ทำรายได้  สร้างระบบความมั่นคงด้านยาให้กับประเทศ  แต่ถูกนักการเมืองที่ไร้วุฒิภาวะ  อยากดังเร็ว ร่วมกับอดีตข้าราชการที่อยู่ระหว่างถูกข้อหาสมคบนักการเมือง ทุจริต คอรัปชั่น ร่วมกันกลั่นแกล้ง ทำลายชื่อเสียงเพื่อยึดครองระบบยาของรัฐ  จึงจำเป็นต้องฟ้องเอาผิดเพื่อให้ศาลยุติธรรมได้ทำความจริงให้ปรากฏ ให้คนผิดได้ถูกลงโทษ”
 
ด้านชมรมแพทย์ชนบทได้ออกแถลงการณ์ว่า นพ.ประดิษฐ  สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข บิดพริ้วไม่ทำตามข้อสรุปของการหารือเมื่อวันที่  6 มิย. ที่ทำเนียบรัฐบาลที่สรุปให้ตั้งคณะกก.ตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงกรณีการทำลายภาพพจน์องค์การเภสัชกรรม และปลดผู้อำนวยการ โดยมิชอบ
 
นพ. วชิระ บถพิบูลย์ อดีตประธานชมรมแพทย์ชนบท กล่าวว่า นพ.ประดิษฐ์ บิดพริ้วไม่ทำตามข้อตกลงที่ทำเนียบ แต่กลับไปตั้ง คณะทำงานของกระทรวงและองค์การเภสัชกรรมให้เป็นผู้ให้ข้อมูลและให้ข่าวอนุญาตให้กลุ่มคนที่เครือข่ายความเป็นธรรมด้านสุขภาพเสนอชื่อ ให้มีหน้าที่เพียงรับฟังข้อมูลจากคณะทำงานที่ตนตั้งขึ้นเท่านั้น ถือเป็นการบิดเบือนข้อตกลงและเป็นการให้ข่าวที่ไร้วุฒิภาวะ  ขาดความน่าเชื่อถือ 
 


กลับขึ้นด้านบน