ชาวนาโคราช ค้านรัฐบาลลดราคารับจำนำข้าว

ชาวนาโคราช ค้านรัฐบาลลดราคารับจำนำข้าว

ชาวนาโคราช ค้านรัฐบาลลดราคารับจำนำข้าว

รูปข่าว : ชาวนาโคราช ค้านรัฐบาลลดราคารับจำนำข้าว

ชาวนาโคราช ค้านรัฐบาลลดราคารับจำนำข้าว ชาวนาจังหวัดนครราชสีมา เรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนนโยบายปรับลดราคารับจำนำข้าวซึ่งเหลือตันละ 12,000 บาท โดยบอกว่าไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนในปีการผลิตนี้ และยังต้องแบกรับหนี้สินที่เพิ่มขึ้น ขณะที่สภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมาคาดว่า ข้าวนาปีมีแนวโน้มถูกปรับลดราคารับจำนำด้วยเช่นกัน

นายสุวรรณ พาขุนทด ชาวบ้านในตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเข้าที่นากว่า 40 ไร่เพื่อหล่อเลี้ยงต้นข้าวนาปรังที่มีอายุการเพาะปลูกได้แค่ 2 เดือน ซึ่งอยู่ในช่วงที่กำลังออกรวง และรอการเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณสิ้นเดือนกรฎาคม ซึ่งไม่ทันเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวตันละ 15,000 บาท ที่จะหมดเขตภายในเดือนมิถุนายนนี้

ชาวนาที่ปลูกข้าวนาปรังในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาไม่เห็นด้วยกับการปรับลดราคาโครงการจำนำข้าวตันละ 12,000 บาท ซึ่งหักค่าใช่้จายแล้วไม่คุ้มค่าการลงทุน จึงต้องการให้รัฐบาลทบทวนเพื่อให้ได้ราคาตันลั 15,000 บาทตามเดิม

ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่เกษตรกรปลูกข้าวนาปี ส่วนพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังมีเพียงบางจังหวัดเท่านั้น จำนวนผลกระทบต่อชาวนาที่ปลูกข้าวนาปรังในฤดูกาลนี้จึงมีเพียงบางส่วน แต่สภาเกษตรกร จังหวัดนครราชสีมา มองถึงอนาคตที่จะกระทบข้าวนาปี ซึ่งเป็นผลผลิตส่วนใหญ่ของเกษตรกรทั้งภาค ที่จะเก็บเกี่ยวในช่วงปลายปี

นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพยายามใช้ข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ ที่ระบุว่า ชาวนายังมีกำไรกว่าร้อยละ 40 มอบหมายให้ส่วนราชการในจังหวัดนำไปชี้แจง และทำความเข้าใจกับชาวนาในพื้นที่ ซึ่งสวนทางกับชาวนาที่มองว่า การปรับลดราคารับจำนำจะทำให้ขาดทุน เนื่องจากค่าใช้จ่ายยังเท่าเดิม

จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 160,000 ไร่ ผลผลิตส่วนใหญ่เก็บเกี่ยวทัน เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวไปแล้วกว่า 200,000 ตัน ส่วนที่เหลือมีประมาณ 3,000-4,000 ตัน ที่ให้ผลผลิตไม่ทัน เนื่องจากการเพาะปลูกที่ล่าช้ากว่าฤดูกาล ซึ่งจะครบอายุการเก็บเกี่ยวได้ในอีก 2 เดือนข้างหน้า


กลับขึ้นด้านบน