ชาวสวนยางพารา ไม่มีปุ๋ยบำรุงต้นยาง หลังกองทุนไม่แจกจ่ายปุ๋ยที่ไม่ได้คุณภาพ

ชาวสวนยางพารา ไม่มีปุ๋ยบำรุงต้นยาง หลังกองทุนไม่แจกจ่ายปุ๋ยที่ไม่ได้คุณภาพ

ชาวสวนยางพารา ไม่มีปุ๋ยบำรุงต้นยาง หลังกองทุนไม่แจกจ่ายปุ๋ยที่ไม่ได้คุณภาพ

รูปข่าว : ชาวสวนยางพารา ไม่มีปุ๋ยบำรุงต้นยาง หลังกองทุนไม่แจกจ่ายปุ๋ยที่ไม่ได้คุณภาพ

ชาวสวนยางพารา ไม่มีปุ๋ยบำรุงต้นยาง หลังกองทุนไม่แจกจ่ายปุ๋ยที่ไม่ได้คุณภาพ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ยังไม่สามารถแจกจ่ายปุ๋ยเคมีสูตร 20-8-20 ให้กับชาวสวนยางพารา หลังพบว่าปุ๋ยราว 12,000 ตัน มีปัญหาไม่ได้คุณภาพ ทำให้ชาวสวนยางพาราในหลายจังหวัดภาคใต้ ไม่มีปุ๋ยที่จะใช้บำรุงต้นยางพาราได้ทันก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูฝน นอกจากนี้มีการตั้งข้อสังเกตว่า ปุ๋ยที่บริษัทส่งไปให้ชาวสวนยางพาราในบางจังหวัด อาจเป็นปุ๋ยไม่ได้คุณภาพที่นำไปจากพื้นที่อื่น

เกษตรกรในตำบลทับปริก อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ช่วยกันผสมปุ๋ยเคมีเพื่อนำไปใช้ในสวนยางพารา เพราะสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ไม่สามารถแจกจ่ายปุ๋ยให้กับเกษตรกรได้ทันตามกำหนด หลังกรมวิชาการเกษตรตรวจพบว่า ปุ๋ยเคมีสูตร 20-8-20 ราว 1 หมื่น 2 พันตัน เป็นปุ๋ยที่ไม่ได้คุณภาพ ทำให้เกษตรกรต้องไปซื้อปุ๋ยตามท้องตลาดมาใช้เอง

เช่นเดียวกับ ที่อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ปุ๋ยสูตรเดียวกัน ยังคงถูกเก็บไว้ที่สหกรณ์การเกษตรบ้านทุ่งแสงทอง ตำบลตะโหมด มาเกือบ 2 เกือนแล้ว หลังกรมวิชาการเกษตรวิเคราะห์ตัวอย่างพบว่า ปุ๋ยไม่มีคุณภาพตามมาตรฐาน พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.2550 จึงทำให้สหกรณ์ไม่สามารถแจกจ่ายปุ๋ยให้กับสมาชิกได้

มีการตั้งข้อสังเกต ทั้งจากเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะปุ๋ยเคมีสูตร 20-8-20 ที่จัดส่งมาแทนชุดเก่า อาจเป็นปุ๋ยไม่ได้คุณภาพ ที่บริษัทเก็บจากพื้นที่อื่น แล้วส่งให้กับสหกรณ์การเกษตรกรบ้านทุ่งแสงทอง ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

ปัญหาที่เกิดขึ้น ทำให้เกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ เรียกร้องให้สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เร่งแก้ไขผลกระทบจากปัญหาปุ๋ยไม่ได้คุณภาพ จนทำให้เกษตรกรขาดแคลนปุ๋ยที่จะใช้บำรุงรักษาต้นยางพาราในช่วงที่กำลังจะเข้าสู่ฤดูฝน เพราะหากไม่ใส่ปุ๋ยตามระยะเวลา อาจทำให้ยางพาราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง และทำให้ได้ผลผลิตที่ไม่มีคุณภาพ


กลับขึ้นด้านบน