ตั้งคณะที่ปรึกษานายกฯ พิจารณาข้อเสนอ"บีอาร์เอ็น"

ตั้งคณะที่ปรึกษานายกฯ พิจารณาข้อเสนอ"บีอาร์เอ็น"

ตั้งคณะที่ปรึกษานายกฯ พิจารณาข้อเสนอ"บีอาร์เอ็น"

รูปข่าว : ตั้งคณะที่ปรึกษานายกฯ พิจารณาข้อเสนอ"บีอาร์เอ็น"

ตั้งคณะที่ปรึกษานายกฯ พิจารณาข้อเสนอ คณะทำงานพิจารณาแนวทางพูดคุยสันติภาพ ระหว่างไทยและบีอาร์เอ็น มีมติให้ตั้งคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีขึ้นมาเป็นพิเศษ เพื่อรวบรวมข้อมูลนำมาวิเคราะห์ กำหนดท่าที ข้อเสนอแนะ และแนวทางให้กับคณะผู้แทนไทย รวมถึงกำหนดท่าทีในการให้สัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของไทย โดยเน้นย้ำให้ระมัดระวังคำพูด การพาดพิง เกี่ยวกับประเด็นที่อ่อนไหว

มีรายงานว่า ในการประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางการพูดคุยเพื่อสันติภาพ ระหว่างรัฐบาลไทยกับผู้มีความเห็นต่างกัน นัดพิเศษที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. จังหวัดยะลา เพื่อพิจารณาข้อเสนอของกลุ่ม บีอาร์เอ็น 7 ข้อ เกี่ยวกับข้อตกลงลดความรุนแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 5 อำเภอใน จังหวัดสงขลา ตลอดช่วงเดือนรอมฎอน

เบื้องต้น ที่ประชุมได้มีมติ ให้มีการแต่งตั้งคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีพิเศษ เพื่อรวบรวมข้อมูลนำมาวิเคราะห์ กำหนดท่าที ข้อเสนอแนะ และแนวทางกับคณะผู้แทนไทยที่ไปพูดคุยกับผู้เห็นต่าง และการให้สัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของไทย ต้องระมัดระวังคำพูด การพาดพิง เกี่ยวกับประเด็นที่อ่อนไหว เช่น หากกลุ่มบีอาร์เอ็น ไม่สามารถดำเนินการยุติความรุนแรงได้ในเดือนรอมฎอน ก็อาจต้องยุติการพูดคุยกับกลุ่มบีอาร์เอ็น และไปคุยกับกลุ่มอื่นแทน

ส่วนกรณีส่วนข้อเสนอของบีอาร์เอ็น ที่ระบุว่า ต้องถอนกำลังทหารและทหารพรานที่มาจากภาคกองทัพภาคที่ 1,2 และ3 รวมถึงตำรวจ ที่ถูกส่งมาจากศูนย์กลาง และเรียกร้องให้แม่ทัพภาค 4 ถอนทหารและทหารพรานออกจากเขตหมู่บ้านในพื้นที่ ที่ประชุมมีมติว่า การถอนทหารออกจากพื้นที่ต้องมีขั้นตอน ห้วงเวลาที่ชัดเจน ไม่ใช่ถอนแบบทันที นอกจากนี้ในที่ประชุมยังเสนอด้วยว่า หากจะให้มีการถอนทหาร ก็จะต้องให้กลุ่มบีอาร์เอ็น วางอาวุธ และมอบตัวด้วย เพื่อแสดงความจริงใจต่อกัน

ส่วนข้อเสนอที่ต้องการให้ อส.ที่นับถือศาสนาอิสลาม ไม่ให้ประจำการตลอดช่วงเดือนรอมฎอน เพื่อให้สามารถปฏิบัติศาสนกิจ และสามารถใช้ชีวิตกับครอบครัวได้อย่างสมบูรณ์ ที่ประชุมเห็นว่า การให้ประจำการและปฏิบัติหน้าที่ตามปกติโดยไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ ก็สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้

สำหรับข้อเรียกร้องในการให้เจ้าหน้าที่หยุดการตรวจจับ ปิดถนน หรือควบคุมพื้นที่ เห็นควรให้ลดการปิดล้อม ตรวจค้นในพื้นที่หมู่บ้าน ยกเว้นถนนสายหลัก ยังต้องมีการตรวจค้นรถยนต์ การตั้งด่านตรวจค้นตามปกติเหมือนกับจังหวัดอื่น


กลับขึ้นด้านบน