กบอ.เล็งชงนายกฯ ตั้งกก.พิจารณาคำสั่งศาลปกครองโครงการน้ำ ก่อนตัดสินใจอุทธรณ์

กบอ.เล็งชงนายกฯ ตั้งกก.พิจารณาคำสั่งศาลปกครองโครงการน้ำ ก่อนตัดสินใจอุทธรณ์

กบอ.เล็งชงนายกฯ ตั้งกก.พิจารณาคำสั่งศาลปกครองโครงการน้ำ ก่อนตัดสินใจอุทธรณ์

รูปข่าว : กบอ.เล็งชงนายกฯ ตั้งกก.พิจารณาคำสั่งศาลปกครองโครงการน้ำ ก่อนตัดสินใจอุทธรณ์

กบอ.เล็งชงนายกฯ ตั้งกก.พิจารณาคำสั่งศาลปกครองโครงการน้ำ ก่อนตัดสินใจอุทธรณ์ คณะกรรมการกบอ.เตรียมเสนอนายกรัฐมนตรีตั้งคณะทำงานพิจารณาคำสั่งศาลปกครองกลาง โครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท ก่อนพิจารณายื่นอุทธรณ์หรือไม่

นายธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบบริหารจัดการน้ำอย่างยั่นยืน และระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศ เปิดภายหลังการประชุม คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) หลังศาลปกครองกลางมีคำสั่ง ให้กบอ. และรัฐบาลจัดทำกระบวนการรับฟังความคิดเห็นประชาชน และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA ในโครงการบริหารจัดการน้ำ 350,000 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการ กบอ.เตรียมเสนอนายกรัฐมนตรี ตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำสั่งศาลปกครองกลาง โดยให้ นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ทำงานร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยงข้อง รวมถึงการศึกษาถึงการยื่นอุทธรณ์

 
ด้านนายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกบอ.ยืนยันจะทำตามคำสั่งศาลในมาตรา 57 วรรค 2 ในการรับฟังความเห็นประชาชน จะดำเนินการด้วยการจัดแสดงนิทรรศการตามแผนงานใน 9 กลุ่มโครงการ ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของโครงการนี้ และจัดประชุมเสวนาประชาชนในพื้นที่พื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ และจะเชิญประชาชนให้เข้ามาร่วมมากที่สุด และจะใช้เวลาไม่เกิน 2 เดือน
 
ขณะที่มาตรา 67 วรรค 2 รัฐบาลจะให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ กระทรวงทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามแผนงานแต่ละโครงการ พร้อมย้ำรัฐบาลจะเดินหน้าโครงการบริหารจัดการน้ำต่อไป โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ แต่ยอมรับการดำเนินโครงการอาจจะล่าช้าออกไป 


กลับขึ้นด้านบน