กระทรวงสาธารณสุขยันไม่พบสารตกค้างในข้าวถุง

กระทรวงสาธารณสุขยันไม่พบสารตกค้างในข้าวถุง

กระทรวงสาธารณสุขยันไม่พบสารตกค้างในข้าวถุง

รูปข่าว : กระทรวงสาธารณสุขยันไม่พบสารตกค้างในข้าวถุง

กระทรวงสาธารณสุขยันไม่พบสารตกค้างในข้าวถุง กระทรวงสาธารณสุข ยืนยัน ประชาชนสามารถบริโภคข้าวสารบรรจุถุงได้อย่างปลอดภัย หลังผลการสุ่มตรวจของ อย. และ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไม่พบสารตกค้างเกินกว่าค่ามาตรฐาน

ผลการตรวจสอบพบว่า ข้าวสารบรรจุถุงที่วางขายตามท้องตลาด 57 ตัวอย่าง ตรวจสอบเสร็จแล้ว 54 ตัวอย่าง เบื้องต้น ไม่พบการตกค้างของสารฟอสฟีน  อัลฟาท็อคซีน สารป้องกันเชื้อรา รวมถึงสารพิษอื่นๆ

ขณะที่สารเมธิวโบรไมด์ ที่ใช้รมควันเพื่อป้องกันมอด หรือแมลงนั้น จากการสุ่มตรวจพบว่า 28 ตัวอย่าง ไม่มีการตกค้าง แต่อีก 26 ตัวอย่าง พบการตกค้างในปริมาณ 0.9-20 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ที่ 50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

ส่วนกระแสข่าวที่ สำนักงานอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา หรือ USFDA มีคำสั่งให้ท่าเรือและผู้นำเข้า กักกันข้าวที่นำเข้าจากไทย เนื่องจากเกรงปนเปื้อนสารเคมีนั้น

นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ระบุว่า สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในสหรัฐฯ และการประสานงานกับผู้นำเข้า รวมทั้งหน่วยงาน USFDA และเอกชนที่เกี่ยวข้อง ต่างไม่พบประกาศแจ้งเตือนเรื่องนี้

ขณะเดียวกันได้สอบถามตัวแทนที่ให้บริการช่วยเหลือการออกสินค้าข้าวจากท่าเรือนครลอสแอนเจลิส ไม่เคยได้รับแจ้งเตือนจากหน่วยงานใดๆของสหรัฐฯ


กลับขึ้นด้านบน