"ค่าความหวาน"ของน้ำตาลไทยเฉลี่ยลดคุณภาพ โรงงานเร่งแก้ ช่วยชาวไร่

"ค่าความหวาน"ของน้ำตาลไทยเฉลี่ยลดคุณภาพ โรงงานเร่งแก้ ช่วยชาวไร่

"ค่าความหวาน"ของน้ำตาลไทยเฉลี่ยลดคุณภาพ โรงงานเร่งแก้ ช่วยชาวไร่

รูปข่าว : "ค่าความหวาน"ของน้ำตาลไทยเฉลี่ยลดคุณภาพ โรงงานเร่งแก้ ช่วยชาวไร่

3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทรายเร่งยกระดับคุณภาพอ้อยและประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลทราย รับฤดูการผลิตปี 2556/57 ส่งฝ่ายไร่ลงช่วยชาวไร่อ้อยอย่างใกล้ชิดทุกพื้นที่พร้อมปรับปรุงเครื่องจักรของโรงงาน หลังพบผลผลิตน้ำตาลทรายต่อตันอ้อยและค่าเฉลี่ยความหวานลดลงหวั่นระยะยาวฉุดอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไทยถอยหลัง ชาวไร่อ้อยขาดความมั่นคงทางอาชีพ

 นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี ประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย (Mr.Sirivuth Siamphakdee, President of the ThaiSugar Millers Corporation Limited’ s public relations workinggroup) เปิดเผยว่า ปัญหาที่พบในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายขณะนี้คือเรื่องของคุณภาพอ้อยซึ่งไม่ดีเท่าที่ควร ดูได้จากค่าเฉลี่ยการผลิตน้ำตาลทรายต่อตันอ้อยหลังปิดหีบฤดูการผลิตปี2555/56 ลดลงเหลือ 100.24 กิโลกรัมต่อตันอ้อยจากฤดูการผลิตปีก่อนที่ 104.63 กิโลกรัมต่อตันอ้อย หรือคิดเป็นปริมาณน้ำตาลทรายที่มีผลผลิตลดลง4.39 กิโลกรัมต่อตันอ้อย  ส่วนค่าเฉลี่ยความหวานลดลงเหลือ 11.64 ซี.ซี.เอสจากปีก่อนอยู่ที่ 12.04 ซี.ซี.เอส. 

 
“เราพอใจที่ผลผลิตอ้อยทะลุ100 ล้านตัน และผลผลิตน้ำตาลทรายของโรงงานน้ำตาลทรายทั่วประเทศประจำฤดูการผลิตปี 2555/56 ก็ทะลุ 100 ล้านกระสอบแต่ในเชิงคุณภาพเรายังไม่พอใจ เพราะอ้อยปริมาณ 100 ล้านตันปีนี้ ผลิตน้ำตาลทรายได้100.24 ล้านกระสอบ ในขณะที่ปีก่อนหีบอ้อยไม่ถึง 100 ล้านตัน คือมีเพียง 97.98 ล้านตัน แต่ได้น้ำตาลทราย 102.5ล้านกระสอบ แสดงให้เห็นว่าในเชิงคุณภาพผลผลิตอ้อยยังน่าเป็นห่วงซึ่งมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยทั้งด้านสภาพอากาศที่แปรปรวน และการจัดเก็บผลผลิตที่มีสิ่งปนเปื้อนและอ้อยไฟไหม้”นายสิริวุทธิ์กล่าว 
 
ในฤดูการผลิตปี 2556/57ทางโรงงานน้ำตาลทรายจะร่วมมือกันยกระดับคุณภาพอ้อยและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลเพื่อผลดีต่ออุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายโดยรวม อันจะสร้างความมั่นคงทางด้านอาชีพให้แก่ชาวไร่อ้อยทั่วประเทศโดยโรงงานน้ำตาลทรายแต่ละแห่งจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายไร่ลงพื้นที่ให้คำแนะนำและช่วยเหลือชาวไร่อ้อยในการพัฒนาอ้อยตั้งแต่ขั้นตอนการบำรุงตออ้อย การปรับปรุงบำรุงดิน และการจัดเตรียมหาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการเพาะปลูกเพื่อให้เจริญเติบโตเป็นอ้อยที่มีคุณภาพ 
 
โดยโรงงานน้ำตาลทรายจะสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีด้านการเพาะปลูกและการจัดเก็บผลผลิตอ้อยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมปรับปรุงเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพในการหีบอ้อยเพื่อผลิตน้ำตาลทรายได้ดียิ่งขึ้นเพื่อทำให้ชาวไร่อ้อยมีรายได้จากการเพาะปลูกอ้อยเพิ่มขึ้นและสามารถสร้างความแข็งแกร่งให้แก่อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทยได้ 
 
“ในฤดูการเพาะปลูกอ้อย 2556/57 ทางโรงงานน้ำตาลทรายทุกแห่งจะร่วมกันยกระดับคุณภาพผลผลิตอ้อยทั่วประเทศให้มีผลผลิตอ้อยต่อตันและค่าความหวานเพิ่มขึ้นอีกทั้งพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องจักรแต่ละโรงงาน ซึ่งในปีนี้เราต้องเร่งช่วยเหลือชาวไร่อ้อยด้านการเพาะปลูกโดยมีเป้าหมายเพิ่มผลผลิตอ้อยต่อไร่เพิ่มเป็น 12-15 ตันจากปัจจุบันที่เฉลี่ยอยู่ที่ 10 ตันต่อไร่ และการจัดเก็บผลผลิตที่ต้องการลดปัญหาอ้อยไฟไหม้ด้วยการสนับสนุนรถตัดอ้อยให้แก่ชาวไร่อ้อยเพื่อให้ได้ผลผลิตอ้อยที่มีคุณภาพ มีสิ่งปนเปื้อนลดลง มีค่าความหวานสูงขึ้นซึ่งจะทำให้ผลผลิตน้ำตาลทรายต่อตันอ้อยเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านรายได้ให้แก่ชาวไร่อ้อยและความเข้มแข็งให้แก่อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไทยให้เติบโตได้ยั่งยืน”นายสิริวุทธิ์ กล่าว 


กลับขึ้นด้านบน