เรียกร้องส่วนร่วมศึกษาแนวทางผันน้ำ

เรียกร้องส่วนร่วมศึกษาแนวทางผันน้ำ

เรียกร้องส่วนร่วมศึกษาแนวทางผันน้ำ

รูปข่าว : เรียกร้องส่วนร่วมศึกษาแนวทางผันน้ำ

เรียกร้องส่วนร่วมศึกษาแนวทางผันน้ำ กรมชลประทานเตรียมเสนอการศึกษาโครงการคลองระบายน้ำหลากฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาให้กับคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย หลังจากศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นใกล้แล้วเสร็จ โดยคลองระบายน้ำนี้จะเริ่มตัดยอดน้ำมาจากแม่น้ำปิงที่จังหวัดกำแพงเพชร และระบายน้ำจากเหนือลงใต้ไปถึงจังหวัดกาญจนบุรี ทำให้ชาวจังหวัดกาญจนบุรีเริ่มกังวลใจ และเรียกร้องให้รัฐบาลสร้างการมีส่วนร่วมตามคำสั่งศาลปกครองก่อนที่จะเลือกเส้นทางก่อสร้าง

พื้นที่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำแม่กลองในตำบลท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นจุดที่กรมชลประทานวางแผนใช้เป็นปากคลองระบายน้ำ หรือ ฟลัดเวย์ ซึ่งจะระบายน้ำลงสู่แม่น้ำแม่กลอง โดยจะมีความกว้างคลอง 245 เมตร ยาว 289 กิโลเมตร โดยเส้นทางของฟลัดเวย์จะเริ่มตั้งแต่ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร ผ่านจ.นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี และสุดท้ายระบายน้ำลงสู่แม่น้ำแม่กลองที่อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี บริเวณเหนือเขื่อนแม่กลอง โดยมีอัตราการระบายน้ำสูงสุดที่ 1200 ลูกบาศเมตรต่อวินาที โดยเริ่มการศึกษามาตั้งแต่ปลายปี 2555

แต่หลังจากกรมชลประทานเผยข้อมูลครั้งนี้ทำให้ชาวบ้านบางส่วนที่อาจจะถูกเวนคืนที่ดินในจ.กาญจนบุรีเริ่มกังวลใจ เพราะเพิ่งรับทราบข้อมูล การศึกษาเบื้องต้นของกรมชลประทานนี้ ซึ่งเป็นโครงการที่มีมาก่อน

โครงการก่อสร้างเพื่อจัดการน้ำของรัฐบาล ซึ่งกรมชลประทานจะส่งมอบให้คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย หรือ กบอ. ภายในเดือนต.ค.2556 ซึ่งอาจจะเป็นแนวทางระบายน้ำที่กบอ.เลือกให้บริษัทเควอเตอร์ที่ประมูลได้

การก่อสร้างเป็นทางผันน้ำตามสัญญา A5 ต่อไปได้ แต่ชาวบ้านที่นี่ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง เรียกร้องให้รัฐบาลปฎิบัติตามคำสั่งศาลปกครองด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมและคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก

แม้ว่าศาลปกครองกลางมีคำสั่งชะลอโครงการบริหารจัดการน้ำงบประมาณกว่า 35,000 ล้านบาท เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมแล้ว แต่จนถึงขณะนี้รูปแบบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไม่มีความชัดเจนจึงทำให้ชาวกาญจนบุรีกังวลมากขึ้น
 

 


กลับขึ้นด้านบน