คู่มือลดต้นทุนทำนากับการแก้ปัญหาไม่ตรงจุด

คู่มือลดต้นทุนทำนากับการแก้ปัญหาไม่ตรงจุด

คู่มือลดต้นทุนทำนากับการแก้ปัญหาไม่ตรงจุด

รูปข่าว : คู่มือลดต้นทุนทำนากับการแก้ปัญหาไม่ตรงจุด

คู่มือลดต้นทุนทำนากับการแก้ปัญหาไม่ตรงจุด ต้นทุนในการทำนาที่สูง เป็นเหตุผลสำคัญ ที่ชาวนาขอรัฐบาลให้ทบทวน คงราคารับจำนำที่ตันละ 15,000 บาท แต่รัฐบาลผลักภาระกลับให้ชาวนา ขอให้ลดต้นทุน โดยจะแจกคู่มือหลักเกณฑ์ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต โดยยืนยันลดต้นทุนได้ไร่ละ 1,000 - 3,000 บาท ขณะที่สมาคมชาวนาข้าวไทยชี้ว่าเป็นการแก้ปัญหาไม่ตรงจุด

คู่มือแนะนำ การลดต้นทุนทำนา ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมแจกให้กับชาวนา เน้นหลักการสำคัญ คือวิธีการปลูก การใช้ข้าวพันธุ์ดี และจัดทำบัญชี เพื่อบริหารจัดการค่าใช้จ่าย รวมถึงการใช้ปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าว ปุ๋ย และสารเคมี ให้เหมาะสม เพื่อเพิ่มผลผลิต แต่ไม่เพิ่มต้นทุน

นายกสมาคมชาวนาข้าวไทย บอกว่าหลักการตามคู่มือ เป็นสิ่งที่ชาวนาส่วนใหญ่รู้และพยายามลดต้นทุนอยู่แล้ว แต่สิ่งที่รัฐควรทำคือสำรวจต้นทุนแท้จริง แล้วกำหนดต้นทุนกลาง เพื่อให้ชาวนาได้เปรียบเทียบ ขณะที่รัฐสามารถใช้เป็นข้อมูลกำหนดราคารับจำนำ

ขณะที่นายนิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เป็นการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ ปัญหาที่แท้จริงคือของต้นทุนสูง เกิดจากการขยายพื้นที่ เร่งปลูก เร่งใช้ปัจจัย เพื่อนำข้าวโครงการรับจำนำในราคาตันละ 15,000 บาท

พร้อมระบุการจะให้ชาวนาใช้ปุ๋ย และสารเคมีในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อลดต้นทุน รัฐบาลควรปรับปรุงกฎหมายการนำเข้าปุ๋ยและสารเคมีอย่างจริงจัง ทั้งห้ามนำเข้า และห้ามใช้สารเคมีอันตราย รวมถึงจัดเก็บภาษี จากปัจจุบันภาษีเป็นศูนย์ และควบคุมการโฆษณาชวนเชื่อของบริษัทขายปุ๋ยและสารเคมีเกินจริง

 


กลับขึ้นด้านบน