จับตาการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนไทย-พม่า

จับตาการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนไทย-พม่า

จับตาการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนไทย-พม่า

รูปข่าว : จับตาการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนไทย-พม่า

จับตาการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนไทย-พม่า การพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า เพื่อเข้าสู่ประชาคมเขตเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี พม่าได้พัฒนาพื้นที่คืบหน้าไปมาก โดยเฉพาะการเปิดประเทศให้ชาวไทยและต่างชาติ เข้าไปท่องเที่ยว ส่งผลให้การค้าฝั่งพม่าคึกคักขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่นักธุรกิจและทูตไทยประจำกรุงย่างกุ้ง มองว่า การรองรับสู่ประชาคมเขตเศรษฐกิจอาเซียนของไทยมีพัฒนาการล่าช้ากว่าพม่า

คาราวานรถยนต์ท่องเที่ยวของนักธุรกิจ และ นักท่องเที่ยว ชาวไทยและเวียดนาม ที่เคลื่อนผ่านด่านพรมแดนแม่สอด จังหวัดตาก ไปเมืองเมียวดี ประเทศพม่า เพื่อเดินทางต่อไปยังเมืองผาอ่าง รัฐกะเหรี่ยง และเมืองมะละแหม่ง รัฐมอญ สะท้อนความตื่นตัว ในการเปิดประตูด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาลพม่า

นักท่องเที่ยวที่ทยอยเข้าสู่ประเทศพม่า และนักลงทุนที่ให้ความสนใจลงทุนในพม่า สร้างความแปลกใจให้กับนักธุรกิจในพื้นที่อำเภอแม่สอด โดยบางส่วน ได้แสดงความกังวลถึงความล่าช้าของฝ่ายไทย ในการเตรียมพร้อม เพื่อแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้าน กับระยะเวลาที่เหลือยู่อีกเพียง 2 ปี จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 
ด้านนายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงย่างกุ้ง ที่เดินทางไปประชุมกับ นายปรีชา ใจเพชร นายอำเภอแม่สอด หัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชนในพื้นที่อำเภอแม่สอด เพื่อติดตามการเตรียมการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด แสดงความกังวล ถึงความพร้อมในการจัดโครงการต่างๆ รวมไปถึงระบบการจัดการ และ การบริการด่านพรมแดนถาวรของไทย

ล่าสุดการก่อสร้างเขตนิคมอุตสาหกรรม รวมไปถึง ระบบการส่งออก และ นำเข้าสินค้า บริเวณบ้านติ่น กาน หยิ่น หน่อง ในจังหวัดเมียวดี จากชายแดนไทย - พม่า ประมาณ 4 -5 กิโลเมตร กำลังมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด ล่าสุดรัฐบาลได้ตั้งงบประมาณ เพื่อศึกษาโครงการนำร่อง 3 โครงการ ได้แก่ โครงการขยายท่าอากาศยานแม่สอด การก่อสร้างศูนย์ราชการ และ โครงการสะพานข้ามแม่นำเมยคู่ขนาน

 


กลับขึ้นด้านบน