"รัฐบาล"เร่งเดินหน้า"เกษตรโซนนิ่ง"

"รัฐบาล"เร่งเดินหน้า"เกษตรโซนนิ่ง"

"รัฐบาล"เร่งเดินหน้า"เกษตรโซนนิ่ง"

รูปข่าว : "รัฐบาล"เร่งเดินหน้า"เกษตรโซนนิ่ง"

ในรายการรัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชน นายกรัฐมนตรีชี้ว่า การจัดเกษตรโซนนิ่งเป็นการแก้ปัญหาภาคเกษตรกรรมไทยในระยะยาวที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรได้ ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุนโยบายดังกล่าวจะประสบความสำเร็จได้ ภาครัฐและเกษตรกรต้องทำความเข้าใจร่วมกันในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูก

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การจัดเกษตรโซนนิ่ง เป็นการวางระบบเกษตรกรรมที่สามารถแนะนำเกษตรกรได้ว่าควรปลูกพืชชนิดใดในพื้นที่ของตัวเอง เพื่อเพิ่มรายได้และลดต้นทุนการผลิต ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาดด้วย

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยกตัวอย่างว่า ไทยมีพื้นที่ปลูกข้าว 70 ล้านไร่ แต่มีเพียง 43 ล้านไร่ ที่เป็นพื้นที่เหมาะสม ดังนั้นในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม กระทรวงฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้าไปปรับให้พื้นที่ดังกล่าวสามารถปลูกพืชชนิดอื่นได้ด้วย ซึ่งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูก จะใช้นโยบายสมาร์ทฟาร์มเมอร์ในการทำความเข้าใจกับเกษตรกร

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระบุว่า ความคาดหวังที่จะเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจประเทศมี 2 เรื่อง โดยเรื่องแรกเกษตรกรได้ประโยชน์จากการลงทุนของภาครัฐ เช่น น้ำ การใช้คลองอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อจัดสรรน้ำได้อย่างทั่วถึง และเรื่องที่สองคือ เกษตรกรมีรายได้ที่แน่นอนมากขึ้น


กลับขึ้นด้านบน