วัดเวฬุวนาราม จ.ลำปาง ประสบปัญหาสภาพคล่อง หลังอุปากระสุนัขเกือบ 1,000 ตัว

วัดเวฬุวนาราม จ.ลำปาง ประสบปัญหาสภาพคล่อง หลังอุปากระสุนัขเกือบ 1,000 ตัว

วัดเวฬุวนาราม จ.ลำปาง ประสบปัญหาสภาพคล่อง หลังอุปากระสุนัขเกือบ 1,000 ตัว

รูปข่าว : วัดเวฬุวนาราม จ.ลำปาง ประสบปัญหาสภาพคล่อง หลังอุปากระสุนัขเกือบ 1,000 ตัว

วัดเวฬุวนาราม จ.ลำปาง ประสบปัญหาสภาพคล่อง หลังอุปากระสุนัขเกือบ 1,000 ตัว คณะจิตอาสาเข้าให้การช่วยเหลือ วัดเวฬุวนาราม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ที่รับอุปการะสุนัขเกือบ 1,000 ตัว รวมทั้งสัตว์อีกหลายชนิด จนต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายสูงกว่าเดือนละ 30,000 บาท

คณะจิตอาสาจากมหาวิทยาลัยราชมงคงล้านนาลำปางกว่า 200 คน นำข้าวสาร อาหารสุนัข แมว สำเร็จรูป รวมทั้ง น้ำยาทำความสะอาด มามอบให้แก่ วัดเวฬุวนาราม ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ซึ่งกำลังประสบกับปัญหาสภาพคล่องทางการเงินอย่างหนัก เนื่องจากรับอุปการะสุนัข แมว ไก่ นก งู และสัตว์อื่นๆ รวมกว่า 1,000 ตัว มากว่า 26 ปี และจากสัตว์ที่มีเป็นจำนวนมาก ทำให้ภายในวัดประสบปัญหากลิ่นเหม็นจากมูลสัตว์

 
พระมหาวิชัย อัคคเตโช เจ้าอาวาส เปิดเผยว่า แม้ที่ผ่านมาจะมีผู้ใจบุญสนับสนุน ข้าวสาร อาหาร ปัจจัยต่างๆ แต่ก็สามารถเลี้ยงดูสัตว์ ได้เพียงเดือนต่อเดือน เพราะต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงกว่าเดือนละ 30,000 บาท นอกจากนี้ ทางวัดต้องติดค้างค่าข้าวสารร้านค้าอีกหลายแห่ง จึงฝากไปยังผู้ที่มีจิตกุศล ช่วยบริจาคสิ่งของ หรือ ปัจจัย เพื่อเป็นค่าอาหารสัตว์


กลับขึ้นด้านบน