สุขภาพคนเก็บขยะ เนื่องจากไม่มีการคัดแยกขยะ

สุขภาพคนเก็บขยะ เนื่องจากไม่มีการคัดแยกขยะ

สุขภาพคนเก็บขยะ เนื่องจากไม่มีการคัดแยกขยะ

รูปข่าว : สุขภาพคนเก็บขยะ เนื่องจากไม่มีการคัดแยกขยะ

สุขภาพคนเก็บขยะ เนื่องจากไม่มีการคัดแยกขยะ การทิ้งขยะรวมกันโดยไม่มีการคัดแยก ผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือพนักงานเก็บขยะ ซึ่งหากไม่ระวังป้องกันตัวเองแล้ว ก็จะทำให้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค ซึ่งนำไปสู่การเกิดโรคเรื้อรัง ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งระบบ

พนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย สำนักงานเขตหลักสี่ เร่งจัดเก็บขยะจากครัวเรือนจำนวนมาก ซึ่งประชาชนทิ้่งรวมกัน ทำให้พนักงานต้องช่วยกันคัดแยกขยะ บางคนใช้มือเปล่า และไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน เช่น ถุงมือยาง ผ้าปิดจมูก

การต้องอยู่กับแหล่งสะสมเชื้อโรคเป็นเวลานานกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน แต่จากความเคยชิน พวกเขาจึงไม่ค่อยระวังป้องกันตัวเท่าที่ควร โดยอ้างความคล่องตัว แม้บางคนจะทราบดีว่า กำลังอยู่บนความเสี่ยงด้านผลกระทบต่อสุขภาพ

ผลสำรวจของชีวจิตโพล พบว่า ผลกระทบทางสุขภาพจากผู้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับขยะส่วนใหญ่มีอาการ ท้องร่วง ภูมิแพ้ คลื่นไส้อาเจียน และปวดศีรษะ ซึ่งหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ เขตหลักสี่ ยืนยันได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน พร้อมกำชับพนักงานทุกคนให้ระมัดระวัง แต่ในทางปฏิบัติหลายคนยังไม่ตระหนักเรื่องนี้

ข้อมูลจากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ระบุถึงสิ่งคุกคามต่อสุขภาพพนักงานเก็บขยะ มีหลายรูปแบบ ทั้งถูกของมีคมบาด จนอาจเกิดแผลติดเชื้อ และบาดทะยัก อันตรายจากเชื้อโรคใน กระดาษชำระ ถุงยางอนามัย ผ้าอนามัย เศษอาหารเน่าบูด และซากสัตว์

สอดคล้องกับข้อมูลจากกรมควบคุมโรค ที่ระบุว่า ฝุ่นละออง และกลิ่นจากกองขยะ ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ เสี่ยงต่อโรคปอด ภูมิแพ้ ยิ่งไปกว่านั้นหากสัมผัสกับขยะอันตราย เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟนีออนแตก แบตเตอรี่เก่า อาจได้รับพิษปรอท ตะกั่ว แคดเมี่ยม นำไปสู่โรคเรื้อรังทางระบบประสาท สมอง หลอดเลือด อาจถึงขั้นเกิดมะเร็ง แต่ที่พบมากที่สุดคือการติดเชื้อในลักษณะเฉียบพลัน

ขณะที่ความคิดของประชาชนส่วนใหญ่ที่มองว่าการจัดเก็บขยะไม่ใช่หน้าที่ ทำให้การปลูกฝังเรื่องการคัดแยกขยะจากครัวเรือนทำได้ยาก พนักงานเก็บขยะจึงต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่อไป ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค จึงอยากให้หน่วยงานต้นสังกัด เร่งสร้างความตระหนักให้พนักงานเก็บขยะ เข้มงวดกับมาตรการป้องกันตัวเองจากการทำงาน เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพให้ได้มากที่สุด


กลับขึ้นด้านบน