กลุ่มนักอนุรักษ์ และชาวบ้านคัดค้านสร้างเขื่อนเเม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

กลุ่มนักอนุรักษ์ และชาวบ้านคัดค้านสร้างเขื่อนเเม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

กลุ่มนักอนุรักษ์ และชาวบ้านคัดค้านสร้างเขื่อนเเม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

รูปข่าว : กลุ่มนักอนุรักษ์ และชาวบ้านคัดค้านสร้างเขื่อนเเม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

กลุ่มนักอนุรักษ์ และชาวบ้านคัดค้านสร้างเขื่อนเเม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ความไม่ชัดเจนของการใช้งบประมาณ 350,000 ล้านบาท เพื่อบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการทั่วประเทศของรัฐบาล และการไม่ศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ทำให้กลุ่มนักอนุรักษ์ เรียกร้องให้รัฐบาลยุติโครงการเขื่อนแม่แจ่ม

บ้านแม่หอย ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ คือหนึ่งในชุมชน ที่จะต้องจมอยู่ใต้น้ำ หากมีการสร้างเขื่อนแม่แจ่ม แต่เพราะยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาให้ข้อมูลกับพวกเขา ผู้นำจึงต้องดิ้นรนหาข้อมูล เพื่อนำมาพูดคุยกับลูกบ้านให้เข้าใจถึงผลดี-ผลเสียที่จะเกิดขึ้นจากการสร้างเขื่อน

หลากหลายเหตุผลถูกหยิบยก เพื่อคัดค้านโครงการนี้ โดยเฉพาะการต้องอพยพชาวบ้านกว่า 1,600 คนออกจากพื้นที่ เช่นเดียวความเสี่ยงของจุดที่ตั้งเขื่อน เพราะอยู่ใกล้รอยเลื่อนแผ่นดิน ที่มีพลังถึง 4 รอยเลื่อน ได้แก่ รอยเลื่อนแม่ฮ่องสอน, รอยเลื่อนขุนยวม, รอยเลื่อนแม่ลาน้อย และรอยเลื่อนแม่ลาหลวง

กลุ่มนักอนุรักษ์เชื่อว่าเขื่อนแห่งนี้ ไม่สามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ เพราะตัวเขื่อนจะรับน้ำเพียง 3 สาขา ขณะที่ท้ายเขื่อนลงไปมีลำน้ำถึง 12 สาขา ขณะเดียวกันลักษณะทางภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงชัน ก็จำเป็นต้องใช้งบบริหารจัดการหลังสร้างเขื่อน อีกหลายพันล้านบาท

ความไม่โปร่งใสของการใช้งบประมาณ 350,000 ล้านบาท เพื่อบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการทั่วประเทศของรัฐบาล และการก้าวข้ามขั้นตอนศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ชาวบ้านพร้อมที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้ ร่วมกับกลุ่มนักอนุรักษ์ เพื่อให้รัฐบาลยุติโครงการเขื่อนแม่แจ่ม

เขื่อนแม่แจ่ม หรือ อ่างเก็บน้ำแม่แจ่ม มีความจุประมาณ 134 ล้านลูกบาศก์เมตร อยู่ในเขตป่าต้นน้ำชั้น 1 เอ บริเวณผาวิ่งจู๊ ซึ่งหากก่อสร้าง จะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม 12,628 ไร่ และใช้งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น 2,352 ล้านบาท จัดอยู่ในโมดูลเอ 1 ของแผนบริหารจัดการน้ำ 350,000 ล้านบาท ของรัฐบาล


กลับขึ้นด้านบน