นายกฯนำ"ครม.ใหม่"ถ่ายภาพหมู่ ก่อนเข้าเฝ้าฯ"ถวายสัตย์ปฏิญาณ"

นายกฯนำ"ครม.ใหม่"ถ่ายภาพหมู่ ก่อนเข้าเฝ้าฯ"ถวายสัตย์ปฏิญาณ"

นายกฯนำ"ครม.ใหม่"ถ่ายภาพหมู่ ก่อนเข้าเฝ้าฯ"ถวายสัตย์ปฏิญาณ"

รูปข่าว : นายกฯนำ"ครม.ใหม่"ถ่ายภาพหมู่ ก่อนเข้าเฝ้าฯ"ถวายสัตย์ปฏิญาณ"

นายกฯนำ นายกรัฐมนตรียกเลิกภารกิจตรวจเยี่ยมจังหวัดมุกดาหาร เพื่อนำคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ก่อนเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิณญาณ โดยเมื่อเสร็จภารกิจแล้ว นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางกลับไปที่จังหวัดมุกดาหาร เพื่อปฏิบัติภารกิจตรวจเยี่ยมตามกำหนดการเดิมต่อไป

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรีใหม่ หรือ ครม.ยิ่งลักษณ์ 5 ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเพื่อเป็นที่ระลึก ที่ด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ก่อนนำรัฐมนตรีใหม่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับตำแหน่ง

โดยมีนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางมาถึงเป็นคนแรก ตามมาด้วยนางเบญจา หลุยเจริญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายวิสาร เตชะธีระวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายชัยเกษม นิติสิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รองนายกรัฐมนตรี

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี นายยรรยง พวงราช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ นายพ้อง ชีวานันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม โดยขาดเพียงร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ไม่ร่วมถ่ายรูปที่ทำเนียบฯ แต่ไปรอที่โรงพยาบาลศิริราช

ก่อนเดินทางพล.อ.ยุทธศักดิ์ กล่าวก่อนเดินทางเช้าเฝ้าถวายสัตย์ โดยยอมรับว่านายกรัฐมนตรีนั่งควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเอง ซึ่งถือเป็นประวัติศาสตร์ที่มีพลเรือนหญิง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และมั่นใจว่านายกรัฐมนตรีเป็นที่ยอมรับ และสามารถทำงานร่วมกับกองทัพได้อย่างไม่มีปัญหา ขณะที่ตัวเองก็พร้อมทำงานรับใช้นายกรัฐมนตรีอย่างเต็มที่ รวมถึงเชื่อว่านายกรัฐมนตรีจะสามารถรับมือกับปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เช่นกัน


กลับขึ้นด้านบน