มติ กขช.ขยายเวลารับจำนำข้าวตันละ 15,000 บาท ถึง 15 ก.ย.

มติ กขช.ขยายเวลารับจำนำข้าวตันละ 15,000 บาท ถึง 15 ก.ย.

มติ กขช.ขยายเวลารับจำนำข้าวตันละ 15,000 บาท ถึง 15 ก.ย.

รูปข่าว : มติ กขช.ขยายเวลารับจำนำข้าวตันละ 15,000 บาท ถึง 15 ก.ย.

มติ กขช.ขยายเวลารับจำนำข้าวตันละ 15,000 บาท ถึง 15 ก.ย. ที่ประชุมกขช.มีมติให้คงราคารับจำนำข้าวเปลือกเจ้า 100% ที่ราคา 15,000 บาทต่อตัน และข้าวชนิดอื่นๆกลับมาที่ราคาเดิมเช่นกัน ในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาทต่อครัวเรือน สิ้นสุดวันที่ 15 ก.ย. ส่วนภาคใต้ ภายในวันที่ 30 พ.ย.

วันนี้ (1 ก.ค.56) ทำเนียบรัฐบาล นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ได้ร่วมแถลงข่าวพร้อมนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายยรรยง พวงราช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยที่ประชุมมีมติให้คงราคารับจำนำข้าวเปลือกเจ้า 100% ความชื้น 15% ที่ ราคา 15,000 บาทต่อตัน และข้าวชนิดอื่น ๆ กลับมาที่ราคาเดิมเช่นกัน ทั้งนี้จะรับจำนำเฉพาะปริมาณที่ไม่เกินที่ได้ระบุไว้ในใบรับรองเกษตกรที่ขึ้นทะเบียนแล้วเท่านั้น และในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาทต่อครัวเรือน ตามมติกขช.เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.2556 สำหรับโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต 2555/56 จะสิ้นสุดวันที่ 15 ก.ย.2556 และเฉพาะภาคใต้ ภายในวันที่ 30 พ.ย.2556

ขณะเดียวกัน เห็นชอบให้เพิ่มช่องทางและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายข้าวในสต๊อกของรัฐบาล ในช่วงครึ่งปีหลัง นอกจากนี้ยังได้เร่งให้ขยายช่องทางในการซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) โดยเพิ่มประเทศเป้าหมายและปริมาณขาย เช่น ประเทศจีน และแอฟริกา เป็นต้น และเร่งรัดการระบายผ่านตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) อย่างต่อเนื่อง และกขช.มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์เร่งดำเนินการโดยร่วมมือกับภาคเอกชน ทั้งผู้ประกอบการภายในประเทศและผู้ส่งออก

ส่วนการป้องกันการทุจริตในโครงการนั้น กขช.ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการระดับจังหวัด นำปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นไปปรับปรุงหลักเกณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในโครงการ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตำรวจตระเวนชายแดน และทหาร ตรวจตราบริเวณชายแดนอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าข้าวจากต่างประเทศมาสวมสิทธิ์

นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกข้าว เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวและเพิ่มรายได้ให้ชาวนา (Zoning)


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน