"ครม.-คสช."หารือทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

"ครม.-คสช."หารือทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

"ครม.-คสช."หารือทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

รูปข่าว : "ครม.-คสช."หารือทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

การประชุม ครม.วันนี้ (19 พ.ค.) มีการพิจารณาวาระสำคัญของแต่ละกระทรวงที่เสนอให้อนุมัติเพื่อดำเนินการตามแนวนโยบายการบริหาร แต่ยังมีการพิจารณาปรับย้ายข้าราชการบางกระทรวง รวมถึงการรับทราบข้อเสนอของแต่ละกระทรวงต่อร่างรัฐธรรมนูญ ร่างแรก ก่อนสรุปรวมเป็นข้อเสนอส่งให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สอดคล้องกับการประชุม ครม.-คสช.ที่จะพิจารณาให้ความเห็นชอบว่าจะจัดทำประชามติร่างรัฐธรรมนุญฉบับใหม่หรือไม่

วันนี้ (19 พ.ค.2558) อัจฉรา โพธิ์ศรี ผู้สื่อข่าวไทยพีบีเอส รายงานว่า ในการประชุมร่วมระหว่าง คณะรัฐมนตรี และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 09.00 น. มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. เป็นประธาน โดยมีการหารือถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 2557 เพื่อเปิดช่องให้มีการลงประชามติรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ หรือไม่ ซึ่งตามขั้นตอนหากที่ประชุมเห็นชอบให้ทำประชามติก็จะส่งคำขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวให้ สนช. พิจารณา ภายใน 15 วัน ซึ่งกรณีนี้ จะขอความเห็นชอบจากที่ประชุม ถึงแนวทางและกรอบเวลาในการทำประชามติด้วย

หลังการประชุมร่วมเสร็จสิ้น นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุม ครม.โดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี จะรายงานความเห็นของกระทรวง ทบวง กรม องค์กรอิสระ ศาล นักวิชาการ และประชาชน ที่เสนอเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้ามา ให้ที่ประชุมรับทราบ และจะสรุปส่งไปยังคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญต่อไป

ขณะเดียวกันเป็นที่คาดการณ์ว่า กระทรวงพลังงานจะมีการเสนอชื่อนายคุรุจิต นาครทรรพ รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่ แทนนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม อดีตปลัดกระทรวงพลังงาน ที่ย้ายไปเป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  และตามวาระนั้น ครม. ยังต้องพิจารณาโยกย้ายข้าราชการระดับสูงอีกหลายกระทรวง อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นอกจากนี้ที่ประชุมจะมีการพิจารณาการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสินค้า และค่าบริการทางการแพทย์ หลังพบปัญหาค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน มีราคาสูง และการแก้ไขปัญหาชาวโรฮิงญา กรณีการจัดหาพื้นที่พักคอยระหว่างการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชน


กลับขึ้นด้านบน