เตรียมทำฝนหลวง เพิ่มน้ำเขื่อนสิริกิตติ์ หลังเกษตรภาคเหนือประสบปัญหาในทิ้งช่วง

เตรียมทำฝนหลวง เพิ่มน้ำเขื่อนสิริกิตติ์ หลังเกษตรภาคเหนือประสบปัญหาในทิ้งช่วง

เตรียมทำฝนหลวง เพิ่มน้ำเขื่อนสิริกิตติ์ หลังเกษตรภาคเหนือประสบปัญหาในทิ้งช่วง

รูปข่าว : เตรียมทำฝนหลวง เพิ่มน้ำเขื่อนสิริกิตติ์ หลังเกษตรภาคเหนือประสบปัญหาในทิ้งช่วง

เตรียมทำฝนหลวง เพิ่มน้ำเขื่อนสิริกิตติ์ หลังเกษตรภาคเหนือประสบปัญหาในทิ้งช่วง ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง ภาคเหนือ ตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนสิริกิติ์ ขณะที่เกษตรกร อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา เดือดร้อนหนักจากภาวะฝนทิ้งช่วง

เกษตรกรต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ต้องเร่งสูบน้ำไปหล่อเลี้ยงต้นข้าว หลังประสบปัญหาภาวะฝนทิ้งช่วง ทั้งที่เข้าสู่ฤดูฝน จนนาข้าวหลายพันไร่เริ่มยืนต้นตายเนื่องจากการขาดน้ำ คาดว่าหากฝนไม่ตกลงมาในช่วงสัปดาห์นี้ นาข้าวจะเสียหายเป็นบริเวณกว้าง

 
นายทรง กลิ่นประทุม หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง ภาคเหนือ เปิดเผยว่า หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ซึ่งจัดตั้งขึ้นก่อนหน้านี้ 2 หน่วย คือหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.พิษณุโลก และ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.ตาก ติดภารกิจต้องดูแลพื้นที่ทำการเพาะปลูกในเขตภาคเหนือตอนล่าง และมีภารกิจการเติมน้ำในเขื่อนภูมิพล
 
ล่าสุด ได้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.เชียงใหม่ เพื่อปฏิบัติภารกิจจัดทำฝนหลวง เพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนสิริกิติ์ ที่มีปริมาณน้ำเหลือน้อย และช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรม ในเขตภาคเหนือตอนกลาง และตอนบนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่จนสิ้นสุดฤดูกาลเพาะปลูกปีนี้


กลับขึ้นด้านบน